138

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 138

138:1 Ik zal U loven met heel mijn hart, in de tegenwoordigheid van de machtigen zal ik voor U psalmen zingen.
138:2 Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilige tempel en Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw trouw, want om heel Uw Naam hebt U Uw belofte groot gemaakt.
138:3 Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.
138:4 Alle koningen van de aarde zullen U loven, o Yahweh, wanneer zij de woorden uit Uw mond gehoord hebben.
138:5 Zij zullen zingen van de wegen van Yahweh, want de heerlijkheid van Yahweh is groot.
138:6 Want Yahweh is verheven; toch ziet Hij om naar de nederige, maar de hoogmoedige kent Hij van verre.
138:7 Als ik middenin de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend; U strekt Uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden, Uw rechterhand verlost mij.
138:8 Yahweh zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, o Yahweh, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.

Psalm 137 | Psalm 139

Share