Enoch 49

Chanówkh (Enoch) 49

1. “In die dagen zullen de reinen en uitverkorenen een verandering ondergaan. Het licht van de Dagen zal op hen rusten; en de pracht en de eer zullen zich tot de reinen wenden. [1 Korintiërs 15:51-53] 2. In de dag der benauwdheid, wanneer het kwaad zich op de dwalenden zal opstapelen, zullen de rechtvaardigen triomferen bij de naam van Yâ-hwéh, de Vorst der geesten 3. en zullen anderen doen getuigen dat zij zich kunnen bekeren en afstand doen van de werken van hun handen, en dat hen geen eer wacht in de tegenwoordigheid van de Vorst der geesten, maar dat zij door Zijn naam gered mogen worden, en de Vorst der geesten zal medelijden met hen hebben, omdat Zijn gunst groot is, bovendien is Hij rechtvaardig in Zijn oordeel, en in de tegenwoordigheid van Zijn waardigheid en in Zijn oordeel zal de ongerechtigheid geen stand houden. In Zijn oordeel zal wie zich niet bekeert, voor Zijn aangezicht vergaan, 4. en daarna zal Ik geen medelijden meer met hen hebben”, zei de Vorst der geesten.

Enoch 48A | Enoch | Enoch 50

Share