71

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 71

71:1 Tot U, o Yahweh, heb ik de toevlucht genomen; laat mij niet voor eeuwig beschaamd worden.
71:2 Red mij door Uw gerechtigheid en bevrijd mij, neig Uw oor tot mij en verlos mij.
71:3 Wees mij tot een rots om daarin te wonen, om voortdurend daarin te gaan. U hebt bevel gegeven om mij te verlossen, want U bent mijn rots en mijn burcht!
71:4 O mijn Elohim, bevrijd mij uit de hand van de goddeloze, uit de hand van wie onrecht bedrijft en van wie wreed is.
71:5 Want U bent mijn hoop, Vorst Yahweh, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd.
71:6 Op U heb ik gesteund van de moederschoot af, van de baarmoeder af bent U mijn Helper; voortdurend zal mijn lof van U zijn.
71:7 Ik ben voor velen als een teken geweest, maar U bent mijn sterke toevlucht.
71:8 Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof en met Uw luister, de hele dag.
71:9 Verwerp mij niet ten tijde van de ouderdom; verlaat mij niet nu mijn kracht vergaat.
71:10 Want mijn vijanden spreken over mij; wie op mijn ziel loeren, beraadslagen samen,
71:11 en zeggen: Elohim heeft hem verlaten, jaag hem na en grijp hem, want er is niemand die redt.
71:12 O Elohim, blijf niet ver van mij; o mijn Elohim, kom mij spoedig te hulp.
71:13 Laat beschaamd en vernietigd worden wie mijn tegenstanders zijn; laat met smaad en schande bedekt worden wie mijn onheil zoeken.
71:14 Maar ik blijf voortdurend hopen en zal U nog meer loven.
71:15 Mijn mond zal van Uw gerechtigheid vertellen, van Uw heil de hele dag, hoewel ik de afmetingen ervan niet weet.
71:16 Ik zal komen met de machtige daden van de Vorst Yahweh, ik zal Uw gerechtigheid in herinnering roepen, de Uwe alleen.
71:17 O Elohim, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd en tot nu toe verkondig ik Uw wonderen.
71:18 Ja, ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is – verlaat mij niet, o Elohim, totdat ik deze generatie Uw sterke arm verkondigd heb, alle nakomelingen Uw macht.
71:19 Uw gerechtigheid, o Elohim, reikt tot in de hoogte, want U hebt grote dingen gedaan. O Elohim, wie is aan U gelijk?
71:20 U, Die mij veel benauwdheden en ellende hebt doen zien, U zult mij weer levend maken en mij weer optrekken uit de diepten van de aarde.
71:21 U zult mijn aanzien vergroten en mij omringen met Uw troost.
71:22 Ook ik zal U loven met de luit en Uw waarheid prijzen, mijn Elohim; ik zal voor U psalmen zingen met de harp, o Heilige van Israël!
71:23 Mijn lippen zullen vrolijk zingen, wanneer ik psalmen voor U zal zingen, mijn ziel, die U verlost hebt.
71:24 Ja, mijn tong zal de hele dag Uw gerechtigheid tot uiting brengen, want zij zijn beschaamd, ja, zij zijn rood van schaamte geworden wie mijn onheil zoeken.

Psalm 70 | Psalm 72

Share