112

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 112

112:1 Loof Yahweh. Gezegend de man die Yahweh vreest, die grote vreugde vindt in Zijn geboden.
112:2 Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde, het geslacht van de oprechten zal gezegend worden.
112:3 In zijn huis zal bezit en rijkdom zijn, zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand.
112:4 Voor de oprechten gaat het licht op in de duisternis. Hij is genadig en barmhartig en rechtvaardig.
112:5 Goed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent, hij behartigt zijn zaken volgens het recht.
112:6 Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen, de rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven.
112:7 Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen, zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op Yahweh.
112:8 Zijn hart wordt ondersteund, hij zal niet bevreesd zijn, totdat hij de val van zijn tegenstanders ziet.
112:9 Hij deelt mild uit, hij geeft aan de armen, zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand, zijn hoorn zal met eer opgeheven worden.
112:10 De goddeloze zal het zien en toornig worden, knarsetandend zal hij wegteren. Wat de goddelozen verlangen, zal vergaan.

Psalm 111 | Psalm 113

Share