33

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 33

33:1 Zing vrolijk in Yahweh, rechtvaardigen! Een lofzang past de oprechten.
33:2 Loof Yahweh met de harp, zing psalmen voor Hem met de harp en de tiensnarige luit.
33:3 Zing voor Hem een nieuw lied, speel welluidend met vrolijke klanken.
33:4 Want het woord van Yahweh is recht en al Zijn werken betrouwbaar.
33:5 Hij heeft gerechtigheid en gericht lief, de aarde is vol van de barmhartigheid van Yahweh.
33:6 Door het Woord van Yahweh is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.
33:7 Hij verzamelt het water van de zee als een dam, Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers.
33:8 Laat heel de aarde voor Yahweh vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem.
33:9 Want Híj spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er.
33:10 Yahweh vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken.
33:11 Maar de raad van Yahweh bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie.
33:12 Gezegend het volk dat Yahweh tot zijn Elohim heeft, het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.
33:13 Yahweh schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen.
33:14 Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij alle bewoners van de aarde.
33:15 Hij vormt hun aller hart; Hij let op al hun daden.
33:16 Een koning wordt niet verlost door een groot leger, een held wordt niet gered door grote kracht.
33:17 Het paard geeft valse hoop op de overwinning en bevrijdt niet door zijn grote kracht.
33:18 Zie, het oog van Yahweh is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn barmhartigheid hopen,
33:19 om hun ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is.
33:20 Onze ziel verwacht Yahweh, Hij is onze hulp en ons schild.
33:21 Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.
33:22 Laat Uw barmhartigheid over ons zijn, O Yahweh, zoals wij op U hopen.

Psalm 32 | Psalm 34

Share