Job 22

Job 22

De derde toespraak van Elifaz

1. Toen antwoordde Elifaz, de Temaniet, en zei: 2. Zou een man Yâ-hwéh Yâhuwshúa` tot nut zijn? Maar voor zichzelf zal de verstandige tot nut zijn. 3. Is het een vreugde voor de Almachtige dat jij rechtvaardig bent; of winst dat jij je wegen vervolmaakt? 4. Is het omdat je Yâ-hwéh Yâhuwshúa` vreest dat Hij je bestraft, dat Hij met je in het gericht komt? 5. Is je slechtheid niet groot, en zijn je ongerechtigheden niet eindeloos? 6. Want je hebt zonder reden van je broeders een onderpand genomen, en je hebt de kleding van naakten uitgetrokken. 7. Aan de vermoeide gaf je geen water te drinken, en je hebt de hongerige brood onthouden. 8. Maar was er een man met macht, voor hem was het land, en een aanzienlijk persoon woonde er. 9. Weduwen heb je met lege handen weggestuurd, en de armen van de wezen werden verbrijzeld. 10. Dáárom zijn er strikken rondom je, en word je plotseling door schrik overmand. 11. Of zie je de duisternis niet, en de vloed van water die je bedekt? 12. Is Yâ-hwéh Yâhuwshúa` niet in de hoge hemel? Zie toch de hoogste sterren, hoe verheven ze zijn. 13. Maar jij zegt: Wat weet Yâ-hwéh Yâhuwshúa` ervan? Zou Hij door de donkere wolken heen oordelen? 14. De wolken zijn voor Hem een schuilplaats, zodat Hij niet ziet; en Hij wandelt over de omtrek van de hemel. 15. Blijf je je houden aan het eeuwenoude pad dat de onrechtvaardige mensen betreden hebben? 16. Zij zijn uitgeroeid, terwijl het de tijd nog niet was; een rivier is over hun fundament uitgestort. 17. Zij zeggen tegen Yâ-hwéh Yâhuwshúa`: Wijk van ons! Wat zou de Almachtige voor hen doen? 18. Hij had immers hun huizen met het goede gevuld. Daarom is het voornemen van de slechterikken ver van mij. 19. De rechtvaardigen zien het en verblijden zich, en de onschuldige bespot hen. 20. Immers, onze tegenstander wordt uitgeroeid, en het vuur verteert wat van hen over is. 21. Gewen je toch aan Hem en heb vrede; daardoor zal het goede over je komen. 22. Ontvang toch het onderricht uit Zijn mond, en leg Zijn woorden in je hart. 23. Als je je bekeert tot de Almachtige, zul je gebouwd worden. Doe het onrecht ver weg van je tent. 24. Laat het goud in het stof liggen, en het goud van Ofir bij de rots van de beken, 25. dan zal de Almachtige je goud zijn, je schatten aan zilver. 26. Ja, dan zul je vreugde scheppen in de Almachtige, en je zult je gezicht tot Yâ-hwéh Yâhuwshúa` opheffen. 27. Je zult vurig tot Hem bidden, en Hij zal je verhoren; en je zult je geloften nakomen. 28. Als je een zaak besluit, dan komt die voor je tot stand; en op je wegen zal het licht schijnen. 29. Als ze iemand vernederen, en je zegt: Omhoog! dan zal Yâ-hwéh Yâhuwshúa` degene die de ogen heeft neergeslagen, verlossen. 30. Hij zal zelfs degene bevrijden die niet onschuldig is; die wordt bevrijd door de reinheid van jouw handen.

Job 21 | Job | Job 23

Share