91

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 91

91:1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
91:2 Ik zeg tegen Yahweh: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn Elohim, op Wie ik vertrouw!
91:3 Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest.
91:4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn waarheid is een schild en een pantser.
91:5 U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen,
91:6 voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.
91:7 Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen.
91:8 Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien.
91:9 Want U, Yahweh, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.
91:10 Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen.
91:11 Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.
91:12 Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.
91:13 Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.
91:14 Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt Yahweh, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.
91:15 Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.
91:16 Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Psalm 90 | Psalm 92

Share