Enoch 1

Enoch 1

De zegen van Enoch

1. Het gezegende woord waarmee Enoch de rechtvaardige verkorenen, die zullen leven tijdens de dag van de moeilijkheden, gezegend heeft wanneer alle ongelovigen en oneerbiedigen zullen worden verworpen en de rechtvaardigen verlost zullen worden. Enoch is een rechtvaardig man wiens ogen werden geopend door Yâ-hwéh, de Almachtige. Hij zag het visioen van de Pure Die vanuit de hemelen Zijn Woord sprak, en hij antwoordde: “Het visioen van de Pure van de hemelen werd aan mij geopenbaard en ik hoorde alle woorden van de Wachters en de Pure Geesten. 2. En omdat ik geluisterd heb, heb ik alle dingen van hen geleerd, en verstond ik wat ik zag; dat waarover ik zal spreken zal niet tijdens deze generatie plaatsvinden maar in een generatie die erna komt na een lange tijd. 3. Het gaat over de uitverkorenen dat ik spreek en voor hen dat dit bericht bestemd is: De Pure en Almachtige zal uit Zijn woonplaats komen, 4. de eeuwige Machthebber zal op aarde komen op de Sinaï-berg. Hij zal verschijnen met Zijn groot leger en zich manifesteren in de kracht van Zijn Almacht van de hoogste hemelen, 5. en allen zullen bang zijn met grote angst en beven. Zelfs de Wachters zllen verschrikt zijn, 6. en zij zullen gegrepen worden en gestraft aan de grenzen van de aarde, en zelfs aan de uiteinden van de aarde zullen de de verheven bergen barsten, en de verheven heuvels zullen afbrokkelen, en worden neergelaten en ze zullen smelten als een honingraat in de vlam [Lied 97:5]. De aarde zal opensplijten en [Nahum 1:5] al wat op het land is zal vergaan, want er zal een oordeel komen over allen, ook over alle rechtvaardigen: 7. Maar met hen zal Hij de shâlówm (vrede, volledigheid, verzoening) [Overblijfsel] hebben gemaakt; toch zal Hij de uitverkorenen [ontdane christenen] beschermen, en op hen zal de clementie terugvallen [7e bazuin einde geheim van Yâ-hwéh]. 8. Dan zullen zij allen tot Yâ-hwéh, de Almachtige behoren, gelukkig en gezegend zijn; Hij zal hen allen helpen en de luister van de Krachtspersoon (Yâ-hwéh) zal hen verlichten.

Judas 1 | Enoch | Enoch 2

Share