133

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 133

133:1 Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen.
133:2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed.
133:3 Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt Yahweh de zegen en het leven tot in eeuwigheid.

Psalm 132 | Psalm 134

Share