Lied 133

Lied (Psalm) 133

Broederlijke liefde

1. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. 2. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. 3. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt Yâ-hwéh de zegen en het leven tot in eeuwigheid.

Psalm 132 | Psalmen | Psalm 134

Share