100

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 100

100:1 Juich voor Yahweh, heel de aarde;
100:2 dien Yahweh met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.
100:3 Weet dat Yahweh Elohim is; Hij heeft ons gemaakt – en niet wij – wij zijn Zijn volk en de schapen van Zijn weide.
100:4 Ga Zijn poorten binnen met een dankoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; dank Hem en prijs Zijn Naam.
100:5 Want Yahweh is goed, Zijn barmhartigheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.

Psalm 99 | Psalm 101

Share