Lied 100

Lied (Psalm) 100

Yâ-hwéh is goed

1. Een loflied. Juich voor Yâ-hwéh, heel de aarde; 2. dien Yâ-hwéh met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. 3. Weet dat Yâ-hwéh de Almachtige is; Hij heeft ons gemaakt – en niet wij – wij zijn Zijn volk en de schapen van Zijn weide. 4. Ga Zijn poorten binnen met een dankoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; dank Hem en prijs Zijn Naam. 5. Want Yâ-hwéh is goed, Zijn barmhartigheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.

Psalm 99 | Psalmen | Psalm 101

Share