148

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 148

148:1 Loof Yahweh. Loof Yahweh vanuit de hemel, loof Hem in de hoogste plaatsen.
148:2 Loof Hem, al Zijn engelen, loof Hem, al Zijn legermachten.
148:3 Loof Hem, zon en maan, loof Hem, alle lichtende sterren.
148:4 Loof Hem, allerhoogste hemel, en water dat boven de hemel is.
148:5 Laten zij de Naam van Yahweh loven, want toen Hij het gebood, werden zij geschapen.
148:6 Hij heeft ze vast doen staan, voor eeuwig en altijd, hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden.
148:7 Loof Yahweh vanaf de aarde, zeemonsters en alle diepe wateren.
148:8 Vuur en hagel, sneeuw en damp, stormwind, die Zijn woord uitvoert.
148:9 Bergen en alle heuvels, vruchtbomen en alle ceders.
148:10 Wilde dieren en alle vee, kruipende dieren en gevleugelde vogels.
148:11 Koningen van de aarde en alle volken, vorsten en alle rechters op aarde.
148:12 Jongemannen en ook meisjes, ouderen en jongeren samen.
148:13 Laten zij de Naam van Yahweh loven, want Zijn Naam alleen is hoogverheven, Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel.
148:14 Hij heeft de hoorn van Zijn volk opgeheven, de roem van al Zijn gunstelingen, van de Israëlieten, het volk dat nabij Hem is. Loof Yahweh.

Psalm 147 | Psalm 149

Share