125

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 125

125:1 Wie op Yahweh vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft.
125:2 Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is Yahweh rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.
125:3 Want de scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten op wat het lot aan de rechtvaardigen toewees; opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken naar onrecht.
125:4 Doe goed, Yahweh, aan wie goed zijn en aan hen die oprecht zijn in hun hart.
125:5 Maar wie zich neigen tot kronkelwegen, zal Yahweh doen verdwijnen, met hen die onrecht bedrijven. Vrede over Israël!

Psalm 124 | Psalm 126

Share