Lied 125

Lied (Psalm) 125

Onwankelbaar vertrouwen

1. Wie op Yâ-hwéh vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. 2. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is Yâ-hwéh rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. 3. Want de scepter van de verdorvenheid(1) zal niet voorgoed rusten op wat het lot aan de rechtvaardigen toewees; opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken naar onrecht. 4. Doe goed, Yâ-hwéh, aan wie goed zijn en aan hen die oprecht zijn in hun hart. 5. Maar wie zich neigen tot kronkelwegen, zal Yâ-hwéh doen verdwijnen, met hen die onrecht bedrijven. Vrede over Israël!

(1) de bedrieger die zal komen

Psalm 124 | Psalmen | Psalm 126

Share