Job 8

Job 8

De eerste toespraak van Bildad

1. Toen antwoordde Bildad, de Suhiet, en zei: 2. Hoelang zul je deze dingen blijven zeggen, en zullen de woorden van je mond een geweldige stormwind zijn? 3. Zou Yâ-hwéh Yâhuwshúa` het recht verdraaien? Zou de Almachtige de gerechtigheid verdraaien? 4. Als je kinderen tegen Hem gezondigd hebben, heeft Hij hen laten gaan in de macht van hun eigen overtreding. 5. Maar als je ernstig Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zoekt, en de Almachtige om genade smeekt, 6. als je zuiver en oprecht bent, dan zal Hij nu voorzeker ter wille van jou ontwaken, en de woning van je gerechtigheid herstellen. 7. Je begin zal wel klein zijn, maar je einde zal zeer groot worden. 8. Want doe toch navraag bij de vorige generatie, bereid je voor op een onderzoek naar hun vaderen. 9. Immers, wij zijn van gisteren en weten niets, want onze dagen op aarde zijn een schaduw. 10. Zullen die je niet onderwijzen, tot je spreken, en uit hun hart woorden voortbrengen? 11. Groeien biezen waar geen moeras is? Groeit rietgras op zonder water? 12. Als het nog in zijn knop is, ook al wordt het niet afgeplukt, toch verdort het vóór al het andere gras. 13. Zo zijn de paden van allen die Yâ-hwéh Yâhuwshúa` vergeten; de hoop van de huichelaar vergaat. 14. Dat waar hij zijn hoop op stelde, zal van hem walgen; zijn vertrouwen zal spinrag blijken te zijn. 15. Hij zal op zijn huis leunen, maar het zal niet blijven staan; hij zal het vastgrijpen, maar het zal niet staande blijven. 16. Weliswaar is hij een saprijke plant in de zon, en zijn jonge loten spreiden zich uit over zijn tuin, 17. zijn wortels vlechten zich over een steenhoop; hij kijkt uit naar een steenachtige plaats. 18. Maar als men hem wegrukt uit zijn plaats, zal deze hem verloochenen en zeggen: Ik heb je nooit gezien. 19. Zie, dat is de vreugde van zijn weg; en uit het stof zullen anderen voortkomen. 20. Zie, Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zal de oprechte niet verwerpen, en Hij grijpt kwaaddoeners niet bij de hand. 21. Eens zal Hij je mond weer met lachen vervullen, en je lippen met gejuich. 22. Wie je haten, zullen met schaamte bekleed worden, en de tent van de ongelovigen zal er niet meer zijn.

Job 7 | Job | Job 9

Share