63

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 63

63:1 O Elohim, U bent mijn Elohim! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.
63:2 Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, Uw macht en Uw heerlijkheid gezien.
63:3 Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzen.
63:4 Zo zal ik U loven in mijn leven, in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen.
63:5 Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden; mijn mond zal U prijzen met vrolijk zingende lippen.
63:6 Wanneer ik aan U denk op mijn bed, over U peins in nachtwaken.
63:7 voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest; onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen.
63:8 Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan, Uw rechterhand ondersteunt mij.
63:9 Maar dezen, die mij naar het leven staan om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde.
63:10 Men zal hen neer doen storten door het geweld van het zwaard, zij zullen de vossen ten deel zijn.
63:11 Maar de koning zal zich in Elohim verblijden; al wie bij Hem zweert, zal zich beroemen, want de mond van de leugenaars zal gestopt worden.

Psalm 62 | Psalm 64

Share