40

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 40

40:1 Lang heb ik Yahweh verwacht, en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.
40:2 Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk; Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast.
40:3 Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze Elohim. Velen zullen het zien en vrezen, en op Yahweh vertrouwen.
40:4 Welzalig de man die op Yahweh zijn vertrouwen stelt, en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen.
40:5 O Yahweh mijn Elohim, veel zijn Uw wonderen, die U hebt gedaan, en Uw gedachten, die U over ons hebt. Men kan ze voor U niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen.
40:6 U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist.
40:7 Toen zei ik: Zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven.
40:8 Ik vind er vreugde in, mijn Elohim, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag ik diep in mijn binnenste.
40:9 Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen belet ik niet. U, O Yahweh, weet het!
40:10 Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart, Uw waarheid en Uw heil verkondig ik. Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente.
40:11 O Yahweh, U zult mij Uw barmhartigheid niet onthouden; laat Uw goedertierenheid en Uw waarheid mij voortdurend beschermen.
40:12 Want rampen, niet te tellen, hebben mij omvangen; mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen, en ik heb ze niet kunnen overzien. Zij zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd, en mijn hart heeft mij verlaten.
40:13 Laat het U behagen, O Yahweh, mij te redden; O Yahweh, kom mij spoedig te hulp.
40:14 Laat tezamen beschaamd en rood van schaamte worden degenen die mijn ziel willen vernietigen, laat terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in mijn onheil.
40:15 Laat als loon voor hun smaad verwoest worden wie tegen mij zeggen: Haha!
40:16 Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken; laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen: Yahweh is groot!
40:17 Ik ben wel ellendig en arm, maar Yahweh denkt aan mij. U bent mijn Helper en mijn Bevrijder; mijn Elohim, wacht niet langer!

Psalm 39 | Psalm 41

Share