81

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 81

81:1 Zing vrolijk voor Elohim, onze kracht; juich voor de Elohim van Jakob.
81:2 Hef psalmgezang aan en laat de tamboerijn horen, de lieflijke harp met de luit.
81:3 Blaas op de bazuin bij nieuwe maan, bij volle maan, op onze feestdag.
81:4 Want dit is een verordening in Israël, een bepaling van de Elohim van Jakob.
81:5 Hij heeft deze ingesteld tot een getuigenis in Jozef, nadat Hij opgetrokken was tegen het land Egypte. Daar, zei Israël, heb ik een taal gehoord die ik niet verstond.
81:6 Ik heb de last van zijn schouder weggenomen, zijn handen hebben de manden losgelaten.
81:7 In de benauwdheid riep u en Ik redde u, Ik antwoordde u uit de schuilplaats van de donder; Ik beproefde u bij het water van Meriba. Sela.
81:8 Mijn volk, zei Ik, luister, en Ik zal onder u getuigen; O Israël, als u naar Mij luisterde!
81:9 Er mag onder u geen andere elohim zijn, u mag zich voor geen vreemde elohim neerbuigen.
81:10 Ik ben Yahweh, uw Elohim, Die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.
81:11 Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd, Israël is tegenover Mij onwillig geweest.
81:12 Daarom gaf Ik hen over aan hun verharde hart, zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen.
81:13 Och, had Mijn volk naar Mij geluisterd, was Israël in Mijn wegen gegaan!
81:14 In korte tijd zou Ik hun vijanden onderworpen hebben en Mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders.
81:15 Wie Yahweh haten, zouden zich aan Hem onderworpen hebben; maar hun tijd zou voor eeuwig geweest zijn:
81:16 Hij zou van de beste tarwe te eten gegeven hebben, ja, Ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots.

Psalm 80 | Psalm 82

Share