Enoch 84

Chanówkh (Enoch) 84

Tweede visioen van Chanówkh

1. Hierna zag ik nog een droom, en ik zal je deze hele droom laten zien, mijn zoon. Chanówkh verhief zijn stem en zei tegen zijn zoon Mthuwshâ´lach: “Ik wil tot je spreken, mijn zoon, luister naar mijn woorden en let op de visionaire droom van je vader. Voordat ik je moeder Edna meenam, zag ik een visioen op mijn bed(57) 2. En kijk! Een stier ontsprong uit de aarde, 3. En deze stier was wit. 4. Na de stier ontsprong een vrouwelijke vaars en met haar twee kalveren: de ene was zwart en de andere rood. [Qáyin and Hével.] 5. Toen sloeg het zwarte kalf het rode en achtervolgde het over de aarde 6. en van toen af zag ik dat rode kalf niet meer. Daarna groeide het zwarte kalf, en een vrouwelijke vaars [Luluwa] ging met dat kalf mee 7. en ik zag uit hem talrijke ossen komen die op hem leken en hem volgden. 8. En de eerste vaars verliet de eerste stier om de rode vaars te zoeken, maar vond hem niet 9. en zij weeklaagde om hem met een grote klaagzang terwijl zij hem zocht. 10. Ik zag dat de eerste stier kwam [de stoffelijke mens (‘âthâ´m)] en maakte haar stil en zij hield op te weeklagen. 11. Zij kalfde spoedig een andere witte koe [Shëth] 12. en daarna verwekte deze vele zwarte stieren en koeien. 13. Ik zag in mijn droom deze witte stier groeien tot een grote witte stier, [Qëynâ´n – Yâshâ´r 2:11-14] 14. waaruit talrijke witte stieren voortkwamen die op hem leken. 15. En zij begonnen talrijke witte stieren voort te brengen die op hen leken en die elkaar opvolgden.

(57) Dit tweede visioen van Chanówkh geeft in symbolische taal de volledige geschiedenis van de wereld weer vanaf de tijd van de stoffelijke mens (‘âthâ´m) tot aan het laatste oordeel en de vestiging van het Koninkrijk van Yâ-hwéh (Charles, blz. 227).

Enoch 83 | Enoch | Enoch 85

Share