Enoch 94

Chanówkh (Enoch) 94

1. O, als mijn ogen wolken van water waren, zodat ik over je kon wenen, zou ik mijn tranen als regen tot je uitstrekken en zou ik het verdriet van mijn hart kunnen troosten! 2. Wie heeft je toegestaan te haten en te overtreden? Het oordeel zal jou overvallen, jij overtreders. 3. Vrees de dwalenden (overtreders) niet, o rechtvaardigen, want Yâ-hwéh de Almachtige zal hen opnieuw in je handen overleveren, opdat je hen kunt oordelen zoals het je behaagt. 4 Wee jou die vervloekingen uitspreekt die niet verbroken kunnen worden, vanwege je overtredingen is het middel ver van jou verwijderd! Wee jou die je naaste met kwaad vergelden, want je zult vergolden worden naar je werken. 5. Wee jou, getuigen van de leugen, en jij die gewicht toevoegt aan de waarde van het ongeloof, want je zult plotseling vergaan. 6. Wee jou, overtreders die de rechtvaardigen vervolgen, want je zult zelf worden overgeleverd en vervolgd vanwege dat ongeloof, en het gewicht van haar juk zal op jou vallen!

Enoch 93 | Enoch | Enoch 95

Share