80

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 80

80:1 Herder van Israël, neem ter ore, U, Die Jozef als schapen leidt. U, Die troont tussen de cherubs, verschijn blinkend!
80:2 Wek Uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse en kom ons verlossen.
80:3 O Elohim, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.
80:4 O Yahweh, Elohim van de legermachten, hoelang zal Uw toorn branden tegen het gebed van Uw volk?
80:5 U geeft hun tranenbrood te eten en laat hun tranen drinken uit een maatbeker.
80:6 U hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt, onze vijanden spotten onder elkaar.
80:7 O Elohim van de legermachten, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.
80:8 U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolken verdreven en hém geplant.
80:9 U hebt een plaats voor hem bereid en hem wortel doen schieten, zodat hij heel het land vulde.
80:10 De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest, zijn takken waren als machtige ceders.
80:11 Hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee, zijn jonge loten tot aan de rivier.
80:12 Waarom hebt U een bres geslagen in zijn muren, zodat alle voorbijgangers op de weg hem leegplukken?
80:13 Het zwijn uit het woud heeft hem losgewroet, het wild van het veld heeft hem afgegraasd.
80:14 O Elohim van de legermachten, keer toch terug; kijk neer uit de hemel en zie. Zie om naar deze wijnstok,
80:15 de stam die Uw rechterhand geplant heeft, en dat om de Zoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt.
80:16 De wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt; Uw volk komt om door de bestraffing van Uw aangezicht.
80:17 Laat Uw hand rusten op de Man van Uw rechterhand, op de Mensenzoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt.
80:18 Dan zullen wij ons niet van U afkeren; behoud ons in het leven, dan zullen wij Uw Naam aanroepen.
80:19 Yahweh, Elohim van de legermachten, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.

Psalm 79 | Psalm 81

Share