140

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 140

140:1 Red mij, o Yahweh, van slechte mensen. Bescherm mij tegen de mannen van geweld,
140:2 die veel kwaad in hun hart bedenken, elke dag samenscholen om te strijden.
140:3 Zij scherpen hun tong als een slang, addervergif is onder hun lippen. Sela.
140:4 Bewaar mij, o Yahweh, voor de handen van de goddeloze. Bescherm mij tegen mannen van geweld, die mijn voeten denken weg te stoten.
140:5 De hoogmoedigen verborgen een valstrik voor mij en touwen. Zij spanden een net langs de weg, overal hebben ze klemmen gezet. Sela.
140:6 Ik heb tegen Yahweh gezegd: U bent mijn Elohim, neem, o Yahweh, mijn luide smeekbeden ter ore.
140:7 O Elohim Yahweh, kracht van mijn heil, U hebt mijn hoofd beschut op de dag van de strijd.
140:8 O Yahweh, vervul de wensen van de goddeloze niet, laat zijn boze plannen niet lukken; zij zouden zich trots verheffen. Sela.
140:9 Het hoofd van wie mij omringen – laat het kwaad van zijn lippen hemzelf bedekken.
140:10 Vurige kolen moeten over hen uitgestort worden. O Elohim, doe hen vallen in het vuur, in diepe kuilen, zodat zij niet meer opstaan.
140:11 Een man met een boze tong houdt op de aarde geen stand, laat onheil de man van geweld vangen, totdat hij helemaal verdreven is.
140:12 Ik weet dat Yahweh de rechtszaak van de ellendige en het recht van de armen zal behartigen.
140:13 Voorzeker, de rechtvaardigen zullen Uw Naam loven, de oprechten zullen voor Uw aangezicht wonen.

Psalm 139 | Psalm 141

Share