28

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Spreuken 28

28:1 Goddelozen vluchten terwijl er geen vervolger is, maar een rechtvaardige heeft zelfvertrouwen als een jonge leeuw.
28:2 Vanwege de overtreding van het land heeft het veel vorsten, maar door mensen met inzicht en kennis zal het recht duurzaam zijn.
28:3 Een arme man die de geringen verdrukt, is een regen die wegvaagt, zodat er geen brood is.
28:4 Wie de wet verlaten, prijzen de goddelozen, maar wie de wet in acht nemen, gaan met hen de strijd aan.
28:5 Boosaardige lieden begrijpen het recht niet, maar wie Yahweh zoeken, begrijpen alles.
28:6 Een arme die in zijn oprechtheid zijn weg gaat, is beter dan wie slinkse wegen gaat, al is hij rijk.
28:7 Wie de wet in acht neemt, is een verstandige zoon, maar wie omgaat met hen die zich te buiten gaan, maakt zijn vader te schande.
28:8 Wie met rente en met winst zijn bezit vermeerdert, brengt het bijeen voor hem die zich over armen ontfermt.
28:9 Van hem die zijn oor afkeert van het luisteren naar de wet, is zelfs zijn gebed een gruwel.
28:10 Wie oprechten doet dwalen op een verkeerde weg, zal zelf in zijn kuil vallen, maar wie oprecht zijn, zullen het goede erven.
28:11 Een rijk man is wijs in zijn eigen ogen, maar een arme die inzicht heeft, doorziet hem.
28:12 Als rechtvaardigen opspringen van vreugde, geeft het veel glans, maar als goddelozen verschijnen, zijn mensen ver te zoeken.
28:13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.
28:14 Welzalig is een mens die voortdurend diep ontzag heeft voor Yahweh, maar wie zijn hart verhardt, valt in het kwaad.
28:15 Als een brullende leeuw en een jagende beer is een goddeloze die over een arm volk heerst.
28:16 Een vorst die gebrek aan inzicht heeft, maakt zich dikwijls schuldig aan afpersingen, maar wie winstbejag haat, zal zijn dagen verlengen.
28:17 Een door bloedschuld bezwaard mens zal naar de kuil vluchten, weerhoud hem niet!
28:18 Hij die oprecht wandelt, zal verlost worden, maar wie kromme wegen gaat, zal ineens ten val komen.
28:19 Wie zijn land bewerkt, zal met brood verzadigd worden, maar wie leeglopers navolgt, wordt met armoede verzadigd.
28:20 Een betrouwbaar man heeft talrijke zegeningen, maar wie erop aast om rijk te worden, zal niet voor onschuldig gehouden worden.
28:21 Het is niet goed partijdig te zijn, want dan zal een man al overtreden om een stuk brood.
28:22 Wie zich haast naar bezit, is iemand die niemand iets gunt, hij weet niet dat gebrek over hem zal komen.
28:23 Wie een mens terechtwijst, zal later meer gunst vinden dan wie met de tong vleit.
28:24 Wie zijn vader of zijn moeder berooft en zegt: Het is geen overtreding, die is een metgezel van een verderfelijk man.
28:25 Wie hebzuchtig is, verwekt ruzie, maar wie op Yahweh vertrouwt, wordt verzadigd.
28:26 Wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas, maar wie in wijsheid zijn weg gaat, die zal ontkomen.
28:27 Wie aan de arme geeft, zal geen gebrek hebben, maar wie zijn ogen toesluit, zal veel vervloekt worden.
28:28 Als goddelozen verschijnen, verbergt een mens zich, maar als zij omkomen, worden rechtvaardigen talrijk.

Spreuken 27 | Spreuken 29

Share