114

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 114

114:1 Toen Israël uit Egypte trok, het huis van Jakob uit een volk met een vreemde taal,
114:2 werd Juda Zijn heiligdom, Israël Zijn koninklijk bezit.
114:3 De zee zag het en vluchtte, de Jordaan deinsde achteruit,
114:4 de bergen sprongen op als rammen, de heuvels als lammeren.
114:5 Wat was er, zee, dat u vluchtte, Jordaan, dat u achteruit deinsde?
114:6 Wat was er, bergen, dat u opsprong als rammen, en u, heuvels, als lammeren?
114:7 Beef, aarde, voor het aangezicht van Yahweh, voor het aangezicht van de Elohim van Jakob,
114:8 Die de rots veranderde in een waterplas, hard gesteente in een waterbron.

Psalm 113 | Psalm 115

Share