Lied 114

Lied (Psalm) 114

1. Toen Israël uit Egypte trok, het huis van Jakob uit een volk met een vreemde taal, 2. werd Juda Zijn pure plaats, Israël Zijn koninklijk bezit. 3. De zee zag het en vluchtte, de Jordaan deinsde achteruit, 4. de bergen sprongen op als rammen, de heuvels als lammeren. 5. Wat was er, zee, dat je vluchtte, Jordaan, dat je achteruit deinsde? 6. Wat was er, bergen, dat je opsprong als rammen, en jullie, heuvels, als lammeren? 7. Beef, aarde, voor het aangezicht van Yâ-hwéh, voor het aangezicht van de Almachtige van Jakob, 8. Die de rots veranderde in een waterplas, hard gesteente in een waterbron.

Psalm 113 | Psalmen | Psalm 115

Share