Hosea 6

Hosea 6

Israëls boete

1. Kom, laten wij terugkeren naar Yâ-hwéh, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. 2. Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven. 3. Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen Yâ-hwéh te kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen, die het land nat maakt. 4. “Wat zal Ik jou doen, Efraïm? Wat zal Ik jou doen, Juda?” Uw goedertierenheid is als een morgenwolk, als dauw die vroeg optrekt en weggaat. 5. “Daarom heb Ik op hen ingehakt door de profeten, Ik heb hen gedood met de woorden van Mijn mond; en de oordelen over jou zullen voor de dag komen als het licht. 6. Want Ik vind vreugde in goedertierenheid en niet in offer, in kennis van Mij (Yâ-hwéh) meer dan in brandoffers! 7. Zíj hebben echter als Adam het verbond overtreden. Daar hebben zij trouweloos gehandeld tegenover Mij. 8. Gilead is een oord van bedrijvers van onrecht, het is vol bloedsporen. 9. Zoals roversbenden op iemand wachten, zo is het gezelschap van priesters. Zij moorden op de weg naar Sichem, werkelijk, zij gedragen zich schandelijk. 10. In het huis van Israël zie Ik afschuwelijke dingen: daar is de hoererij van Efraïm, Israël heeft zich verontreinigd. 11. Ook voor jou, Juda, is een oogst weggelegd, wanneer Ik een omkeer breng in de gevangenschap van Mijn volk.”

Hosea 5 | Hosea | Hosea 7

Share