Lied 93

Lied (Psalm) 93

Yâ-hwéh is Koning

1. Yâ-hwéh regeert, Hij is met majesteit bekleed, Yâ-hwéh is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen; 2. vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid. 3. De rivieren verheffen, o Yâ-hwéh, de rivieren verheffen hun stem, de rivieren verheffen hun gebruis. 4. Yâ-hwéh in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee. 5. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar; de zuiverheid is een sieraad voor Uw huis, o Yâ-hwéh, tot in lengte van dagen.

Psalm 92 | Psalmen | Psalm 94

Share