93

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 93

93:1 Yahweh regeert, Hij is met majesteit bekleed, Yahweh is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen;
93:2 vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid.
93:3 De rivieren verheffen, o Yahweh, de rivieren verheffen hun stem, de rivieren verheffen hun gebruis.
93:4 Yahweh in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee.
93:5 Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar; de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, o Yahweh, tot in lengte van dagen.

Psalm 92 | Psalm 94

Share