51

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 51

51:1 Wees mij genadig, o Elohim, overeenkomstig Uw goedertierenheid,
delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
51:2 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
51:3 Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
51:4 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
51:5 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
51:6 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
51:7 Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
51:8 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
51:9 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
51:10 Schep in mij een rein hart, o Elohim, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
51:11 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
51:12 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
51:13 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
51:14 Red mij van bloedschulden, o Elohim, Elohim van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
51:15 O Yahweh, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
51:16 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
51:17 De offers voor Elohim zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o Elohim, niet verachten.
51:18 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
51:19 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Psalm 50 | Psalmen | Psalm 52

Share