Jakobus 3

Jakobus 3

De zonden van de tong

1. Je moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. Je weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. 2. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. 3. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. 4. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. 5. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. 6. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. 7. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. 8. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. 9. Door haar loven wij Yâ-hwéh de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van Yâ-hwéh gemaakt zijn. 10. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. 11. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? 12. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout én zoet water voortbrengen.

De wijsheid van boven

13. Wie is wijs en verstandig onder jullie? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. 14. Wanneer je echter bittere afgunst en eigenbelang in je hart hebt, beroem je dan niet en lieg niet tegen de waarheid. 15. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. 16. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. 17. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. 18. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.

Jakobus 2 | Jakobus | Jakobus 4

Share