Enoch 91

Chanówkh (Enoch) 91

1. Dat wat Chanówkh schreef en overleverde aan Mthuwshâ ́lach zijn zoon, en aan allen die de vaste aarde bewonen, opdat zij goedheid en shâlówm (vrede, volledigheid, verzoening) bewerken: 2. “Maak je geest niet ongerust over de tijden, want de grote Zuivere heeft voor alles een tijd gegeven [Prediker 3:1-8]. 3. De rechtvaardigen zullen opstaan uit hun sluimering en voortgaan op de weg der rechtvaardiging en al zijn wegen en woorden zullen van rechtschapenheid en gunst zijn. Hij zal de rechtvaardigen een gunst bewijzen en hun Zijn eeuwige gerechtigheid en Zijn macht toekennen; hij zal in goedheid en gerechtigheid blijven en in het eeuwige Licht wandelen; omgekeerd zal de dwaling voor eeuwig in de duisternis verloren gaan en hij zal vanaf die tijd voor eeuwig niet meer verschijnen.”

Enoch 90 | Enoch | Enoch 92

Share