Lied 43

Lied (Psalm) 43

1. Doe mij recht, o Yâ-hwéh, en voer mijn rechtszaak; bevrijd mij van het volk zonder barmhartigheid, van de man van bedrog en onrecht. 2. Want U bent de Almachtige van mijn kracht. Waarom verstoot U mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld, door de onderdrukking van de vijand? 3. Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw reine berg en tot Uw tabernakels, 4. zodat ik kan gaan naar het altaar van Yâ-hwéh, naar Yâ-hwéh, mijn blijdschap, mijn vreugde; en ik U met de harp kan loven, o Yâ-hwéh, mijn Almachtige! 5. Wat buig je je neer, mijn ziel, en wat ben je onrustig in mij? Hoop op Yâ-hwéh, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn Almachtige.

Psalm 42 | Psalmen | Psalm 44

Share