102

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 102

102:1 O Yahweh, luister naar mijn gebed, laat mijn hulpgeroep tot U komen.
102:2 Verberg Uw aangezicht niet voor mij; neig Uw oor tot mij op de dag van mijn benauwdheid; op de dag dat ik roep, verhoor mij spoedig.
102:3 Want mijn dagen zijn als rook vervlogen, mijn beenderen zijn uitgebrand als een haard.
102:4 Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten.
102:5 Mijn beenderen kleven aan mijn vlees door mijn luide zuchten.
102:6 Ik lijk op een kauw in de woestijn, ik ben geworden als een steenuil te midden van de puinhopen.
102:7 Ik lig wakker, ik ben geworden als een eenzame mus op het dak.
102:8 Mijn vijanden honen mij de hele dag; wie tegen mij razen, gebruiken mijn naam als een vloek.
102:9 Want ik eet as als brood, wat ik drink, meng ik met tranen,
102:10 vanwege Uw gramschap en Uw grote toorn, want U hebt mij opgetild en weer neergeworpen.
102:11 Mijn dagen zijn als een langer wordende schaduw en ik verdor als gras.
102:12 Maar U, o Yahweh, U blijft voor eeuwig, de gedachtenis aan U van generatie op generatie.
102:13 U zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen.
102:14 Want Uw dienaren zijn haar stenen goedgezind en hebben medelijden met haar gruis.
102:15 De heidenvolken zullen de Naam van Yahweh vrezen, alle koningen van de aarde Uw heerlijkheid.
102:16 Wanneer Yahweh Sion heeft opgebouwd, zal Hij in Zijn heerlijkheid verschijnen.
102:17 Hij zal zich wenden tot het gebed van de allerarmsten, en hun gebed niet verachten.
102:18 Dit wordt beschreven voor de volgende generatie en het volk dat geschapen wordt, zal Yahweh loven.
102:19 Want Hij heeft uit Zijn heilige hoogte neergezien, Yahweh heeft uit de hemel op de aarde neergekeken,
102:20 om het gekerm van de gevangenen te horen, om los te maken wie ten dode zijn opgeschreven,
102:21 zodat men van de Naam van Yahweh zal vertellen te Sion en Zijn lof in Jeruzalem,
102:22 wanneer de volken tezamen bijeen zullen komen, en de koninkrijken, om Yahweh te dienen.
102:23 Hij heeft mijn kracht op de weg neergedrukt, mijn dagen heeft Hij verkort.
102:24 Mijn Elohim, zei ik, neem mij niet weg op de helft van mijn dagen, Uw jaren duren voort van generatie op generatie.
102:25 U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van Uw handen.
102:26 Die zullen vergaan, maar U zult standhouden; zij alle zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen.
102:27 Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen.
102:28 De kinderen van Uw dienaren zullen veilig wonen, hun nageslacht zal voor Uw aangezicht bevestigd worden.

Psalm 101 | Psalm 103

Share