4

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Spreuken 4

4:1 Luister, kinderen, naar de vermaning van je vader en sla er acht op om inzicht te leren kennen,
4:2 want ik geef jullie een goede les: verlaat mijn onderricht niet!
4:3 Want ik was een zoon voor mijn vader, onervaren en een enig kind voor mijn moeder.
4:4 Hij onderwees mij en zei tegen mij: Laat je hart mijn woorden vasthouden: neem mijn geboden in acht en leef.
4:5 Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet één van de woorden van mijn mond en wijk er niet van af.
4:6 Verlaat de wijsheid niet en zij zal je bewaren, heb haar lief en zij zal je beschermen.
4:7 Het beginsel van wijsheid is: verwerf wijsheid, en bij alles wat je verwerft: verwerf inzicht!
4:8 Houd haar hoog en zij zal je verheffen. Zij zal jou vereren, als je haar omhelst.
4:9 Zij zal je hoofd een bevallige krans geven, jou een sierlijke kroon schenken.
4:10 Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan: de jaren van je leven zullen talrijk worden.
4:11 Ik onderwijs je in de weg van de wijsheid en laat je in de rechte sporen treden.
4:12 Als je gaat, zullen je voetstappen niet belemmerd worden en als je rent, zul je niet struikelen.
4:13 Houd vast aan de vermaning, laat niet los, neem haar in acht, want zij is je leven.
4:14 Kom niet op het pad van goddelozen, en begeef je niet op de weg van kwaaddoeners.
4:15 Verwerp die, ga die niet op, wijk daarvan af en ga voorbij!
4:16 Zij slapen immers niet als zij geen kwaad hebben gedaan, zij worden van hun slaap beroofd als zij niet iemand hebben laten struikelen.
4:17 Want zij eten brood van goddeloosheid en drinken wijn van gewelddaden,
4:18 maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden.
4:19 De weg van goddelozen is als de donkerheid. Zij weten niet waarover zij struikelen zullen.
4:20 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg.
4:21 Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart.
4:22 Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees.
4:23 Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.
4:24 Doe weg van jou valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd.
4:25 Laten je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden.
4:26 Baan het spoor voor je voet, en laten al je wegen vaststaan.
4:27 Wijk niet af naar rechts of naar links, keer je voet af van het kwade!

Spreuken 3 | Spreuken 5

Share