60

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 60

60:1 O Elohim, U had ons verstoten, U had ons verbroken, U bent toornig geweest; keer terug tot ons.
60:2 U hebt het land doen beven, U hebt het gespleten; genees zijn breuken, want het wankelt.
60:3 U hebt Uw volk een harde zaak doen zien, U hebt ons bedwelmende wijn laten drinken.
60:4 Maar nu hebt U een banier gegeven aan wie U vrezen, om die op te heffen als teken van de waarheid, Sela.
60:5 opdat Uw beminden gered worden. Verlos door Uw rechterhand en antwoord ons.
60:6 Elohim heeft gesproken in Zijn heiligdom, daarom zal ik van vreugde opspringen; ik zal Sichem verdelen, het dal van Sukkoth zal ik opmeten.
60:7 Gilead is van mij, Manasse is van mij, Efraïm de bescherming voor mijn hoofd, Juda is mijn wetgever.
60:8 Moab is mijn waskom, op Edom zal ik mijn schoen werpen. Juich over mij, Filistea!
60:9 Wie zal mij brengen in een versterkte stad? Wie zal mij leiden tot in Edom?
60:10 Zult U het niet zijn, o Elohim, Die ons verstoten had en niet met onze legers uittrok, o Elohim?
60:11 Geef ons hulp uit de benauwdheid, want heil van een mens te verwachten is nutteloos.
60:12 Met Elohim zullen wij krachtige daden doen; Hij zal onze tegenstanders vertrappen.

Psalm 59 | Psalm 61

Share