Lied 60

Lied (Psalm) 60

1. Een gouden kleinood van David, ter onderwijzing, voor de koorleider, op ‘De lelie van de getuigenis’; 2. toen hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Zoba, en Joab terugkwam en de Edomieten versloeg in het Zoutdal: twaalfduizend man. 3. O Yâ-hwéh, U had ons verstoten, U had ons verbroken, U bent toornig geweest; keer terug tot ons. 4. U hebt het land doen beven, U hebt het gespleten; genees zijn breuken, want het wankelt. 5. U hebt Uw volk een harde zaak doen zien, U hebt ons bedwelmende wijn laten drinken. 6. Maar nu hebt U een banier gegeven aan wie U vrezen, om die op te heffen als teken van de waarheid, Sela. 7. opdat Uw beminden gered worden. Verlos door Uw rechterhand en antwoord ons. 8. Yâ-hwéh heeft gesproken in Zijn pure plaats, daarom zal ik van vreugde opspringen; ik zal Sichem verdelen, het dal van Sukkoth zal ik opmeten. 9. Gilead is van mij, Manasse is van mij, Efraïm de bescherming voor mijn hoofd, Juda is mijn wetgever. 10. Moab is mijn waskom, op Edom zal ik mijn schoen werpen. Juich over mij, Filistea! 11. Wie zal mij brengen in een versterkte stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? 12. Zult U het niet zijn, o Yâ-hwéh, Die ons verstoten had en niet met onze legers uittrok, o Yâ-hwéh? 13. Geef ons hulp uit de benauwdheid, want verlossing van een mens te verwachten is nutteloos. 14. Met Yâ-hwéh zullen wij krachtige daden doen; Hij zal onze tegenstanders vertrappen.

Psalm 59 | Psalmen | Psalm 61

Share