2

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

1 Tessalonicenzen 2

2:1 Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u dat die niet tevergeefs is geweest.
2:2 Maar, hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze Elohim vrijmoedigheid gekregen om het Evangelie van Yahweh tot u te spreken, temidden van veel strijd.
2:3 Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling, of uit onzuivere motieven, en ging ook niet met bedrog gepaard,
2:4 maar, zoals wij door Yahweh beproefd zijn om ons het Evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, niet om mensen te behagen, maar Yahweh, Die onze harten beproeft.
2:5 Want wij hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet, en ook geen voorwendsel voor hebzucht. Yahweh is getuige!
2:6 Wij zochten ook geen eer van mensen, niet van u, ook niet van anderen, hoewel wij, als apostelen van Christus de Messias, u tot last hadden kunnen zijn,
2:7 maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert.
2:8 Wij waren zo vol verlangen naar u dat wij graag met u niet alleen het Evangelie van Yahweh wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was.
2:9 U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders. Want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het Evangelie van Yahweh gepredikt.
2:10 U bent getuige, en Yahweh, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft.
2:11 Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen.
2:12 Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor Yahweh, Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid.
2:13 Daarom danken ook wij Elohim zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van Yahweh hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Yahweh’s Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.
2:14 Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeenten van Yahweh die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden,
2:15 die zowel de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen Yahweh niet en zijn alle mensen vijandig gezind.
2:16 Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonden vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde.
2:17 Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren – wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart – hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien, met grote begeerte.
2:18 Daarom hebben wij naar u toe willen komen (althans ik, Paulus), een- en andermaal, maar de satan heeft het ons verhinderd.
2:19 Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus Christus bij Zijn komst?
2:20 U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap.

1 Tessalonicenzen 1 | 1 Tessalonicenzen | 1 Tessalonicenzen 3

Share