Enoch 102

Geen hoofdstuk 101

Chanówkh (Enoch) 102

Vuur verzwelgt de aarde

1. Wanneer Hij in die dagen een verschrikkelijk vuur op jullie zal werpen, waarheen zul je dan vluchten en hoe zul je worden gered? [Mal`âkhíy 4]. 2. En wanneer Hij Zijn woord tegen je uitzendt, zul je dan niet ontsteld zijn en beven? 3. Alle helderzienden zijn door grote vrees bevangen en de gehele aarde is verschrikt, zij zal beven en zij zal gealarmeerd zijn! 4. Alle gezanten zullen hun bevelen uitvoeren en trachten zich te verbergen voor de aanwezigheid van de Grote Waardigheid; de zonen van de aarde zullen schrikken en beven, 5. Maar jullie overtreders zullen vervloekt worden voor het tijdperk en jullie zullen geen shâlówm (vrede, volledigheid, verzoening) hebben. [Yshá`Yâhuw 48:22, 57:20-21] 6. Vrees niet, levens (néphesh) van de rechtvaardigen, heb hoop jij die in gerechtigheid gestorven bent. Treur niet als je zelven (néphesh) met pijn zijn afgedaald naar Sh’ówl, of als tijdens je leven de zaken van je lichamen voor jou niet zijn gegaan in overeenstemming met je goedheid. Wacht in plaats daarvan op de dag van het oordeel over de overtreders, de dag van de veroordeling en de bestraffing. 7. En wanneer jullie sterven, zeggen de overtreders over jullie: “De rechtvaardigen sterven zoals wij sterven! Wat hebben zij aan hun werken? Kijk! Net als wij sterven zij in verdriet en in duisternis. Wat krijgen zij meer dan wij? Vanaf dat moment zijn wij hetzelfde! Wat zullen zij meenemen en wat zullen zij zien in de eeuwigheid? Want kijk, ze zijn dood, en vanaf nu zullen ze nooit meer het licht zien!’ Ik zeg jullie: ‘Jullie overtreders zijn tevreden geweest met eten en drinken, roven, kwaad doen, mensen plunderen, rijkdom verwerven en gelukkige dagen beleven. Jullie hebben het einde van de rechtvaardigen niet gezien, hoe hun einde in shâlówm (vrede, volledigheid, verzoening) is, want zelfs tot de dag van hun dood is er geen geweld in hen gevonden. Hoewel zij vergaan, en het is alsof zij niet hebben bestaan, en hun zelven (néphesh) in ellende zijn afgedaald naar Sh’ówl, [wordt vervolgd in hoofdstuk 103]

Néphesh is de “ziel” maar we vertalen het als levens of zelven zoals in “Je hebt het jezelf aangedaan. Je bent er zelf verantwoordelijk voor.”

Enoch 100 | Enoch | Enoch 103

Share