Hosea 9

Hosea 9

Gevolgen van Israëls zonde

1. “Wees niet blij, Israël, tot jubelens toe, zoals de volken, want je hebt in hoererij je Almachtige verlaten. Je hebt hoerenloon lief op alle dorsvloeren voor koren. 2. Dorsvloer en perskuip zullen hen niet voeden, de nieuwe wijn zal hun tegenvallen. 3. Zij zullen niet blijven in het land van Yâ-hwéh: Efraïm keert terug naar Egypte, in Assyrië zullen zij eten wat onrein is. 4. Zij zullen voor Yâ-hwéh geen wijn plengen en hun offers zullen Hem niet aangenaam zijn. Ze zijn voor hen als brood voor rouwenden: ieder die dat eet, wordt onrein. Want hun brood dient voor henzelf, het mag niet in het huis van Yâ-hwéh komen. 5. Wat zul je dan doen op een hoogtijdag en op een feestdag voor Yâ-hwéh? 6. Want zie, vanwege de verwoesting gaan zij op weg; Egypte zal hen bijeenbrengen, Memphis zal hen begraven. Begeerte zal er zijn naar hun geld, netels zullen hen in erfbezit nemen en distels zullen in hun tenten zijn. 7. De dagen van de vergelding zijn gekomen. De dagen van de afrekening zijn gekomen. Israël zal het weten. De profeet is dwaas, de man met de geest is krankzinnig. Vanwege de grootheid van je ongerechtigheid is ook de vijandschap groot. 8. De wachter van Efraïm is met mijn Almachtige, een profeet vindt de strik van de vogelvanger op al zijn wegen, vijandschap zelfs in het huis van zijn Almachtige. 9. Zij hebben zich zeer diep verdorven, als in de dagen van Gibea. Hij zal aan hun ongerechtigheid denken, Hij zal hun zonden aan hen vergelden. 10. Ik vond Israël als druiven in de woestijn; als vroege vijgen aan de vijgenboom, zijn eerste opbrengst, zag Ik je vaderen. Zíj gingen echter naar Baäl-Peor, wijdden zich aan die schande. Zij werden even weerzinwekkend als hun minnaars. 11. Wat Efraïm betreft, als een vogel zal zijn luister wegvliegen, van de geboorte, van de moederschoot en van de bevruchting af. 12. Ook al brengen zij hun kinderen groot, Ik zal hen van kinderen beroven, geen mens zal er meer zijn! Ja ook, wee hun, wanneer Ik van hen wijk! 13. Efraïm, zoals Ik het gezien had, was als Tyrus, geplant in een lieflijke woonplaats, maar Efraïm zal zijn kinderen moeten uitleveren aan de moordenaar.” 14. Geef hun, Yâ-hwéh, ja, wat moet U hun geven? Geef hun een baarmoeder die zonder vrucht blijft en borsten die verdrogen. 15. “Al hun kwaad bleek in Gilgal, ja, daar heb Ik hen gehaat. Vanwege hun slechte daden zal Ik hen uit Mijn huis verdrijven. Ik zal hen voortaan niet meer liefhebben: al hun vorsten zijn opstandig. 16. Efraïm is getroffen: hun wortel is verdord, vrucht zullen zij niet voortbrengen. Zelfs als zij nog nieuw leven verwekten, zou Ik de lievelingen van hun moederschoot doden.” 17. Mijn Almachtige zal hen verwerpen, omdat zij naar Hem niet luisteren. Zij zullen zwervers onder de volken zijn.

Hosea 8 | Hosea | Hosea 10

Share