22

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Spreuken 22

22:1 Een goede naam is verkieslijker dan grote rijkdom, goede gunst dan zilver en dan goud.
22:2 Rijken en armen ontmoeten elkaar, Yahweh heeft hen allen gemaakt.
22:3 Een schrandere ziet het kwaad en verbergt zich, maar onverstandigen gaan voort en zullen daarvoor boeten.
22:4 Het loon van nederigheid – de vrees voor Yahweh – is rijkdom, eer en leven.
22:5 Dorens en strikken liggen op de weg van wie slinks is, wie zijn leven wil bewaren, houdt zich ver daarvan.
22:6 Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.
22:7 Een rijke heerst over armen, en wie leent, wordt slaaf van de uitlener.
22:8 Wie onrecht zaait, zal onheil oogsten, en de stok van zijn verbolgenheid zal vergaan.
22:9 Wie gunnend is, die wordt gezegend, want hij geeft van zijn brood aan de armen.
22:10 Verdrijf een spotter, en de ruzie is weg, en het geschil zal mét de schande ophouden.
22:11 Wie reinheid van hart liefheeft, en vriendelijkheid van zijn lippen: een koning is zijn vriend.
22:12 De ogen van Yahweh behoeden kennis, maar de zaken van de trouweloze stort Hij in het verderf.
22:13 Een luiaard zegt: Er is een leeuw op straat, midden op de pleinen zal ik gedood worden!
22:14 De mond van vreemde vrouwen is een diepe kuil, hij op wie Yahweh toornig is, zal daarin vallen.
22:15 Zit er dwaasheid in het hart van een jongeman gebonden, de stok van de vermaning zal die ver daarvan houden.
22:16 Wie een arme onderdrukt, maakt hem rijk, wie aan een rijke geeft, zal alleen maar gebrek hebben.
22:17 Neig uw oor en luister naar de woorden van wijzen, richt uw hart op mijn kennis.
22:18 Want het is goed dat u ze in uw binnenste bewaart, ze zullen alle bestendig op uw lippen zijn.
22:19 Opdat uw vertrouwen op Yahweh zal zijn, maak ik het heden aan u bekend, ja, aan u!
22:20 Heb ik u niet heerlijke dingen geschreven, met raadgevingen en kennis,
22:21 om u bekend te maken de juistheid van betrouwbare woorden, zodat u met betrouwbare woorden kunt antwoorden aan wie u stuurden?
22:22 Beroof de geringe niet, omdat hij gering is, en vertrap de ellendige niet in de poort.
22:23 Want Yahweh zal hun rechtszaak voeren, wie hen beroven, zal Hij van het leven beroven.
22:24 Ga niet om met een opvliegend man, en laat u niet in met een driftig iemand,
22:25 anders raakt u gewend aan zijn paden en haalt u een valstrik over uzelf.
22:26 Wees niet onder hen die handslag geven, onder hen die voor schulden borg staan.
22:27 Als u niets zou hebben om te betalen, waarom zou men uw bed van onder u wegnemen?
22:28 Verleg de aloude grensstenen niet die uw vaderen hebben geplaatst.
22:29 Hebt u iemand gezien die vaardig is in zijn werk? Hij zal ten dienste van koningen gesteld worden, maar ten dienste van onaanzienlijke lieden zal hij niet gesteld worden.

Spreuken 21 | Spreuken 23

Share