De Jola bevolkingsgroep

(De Jola bevolkingsgroep in West-Afrika)

Een groep kleine kinderen zit te luisteren naar het verhaal van Noach en de ark. Wellicht hebben enkelen van hen wel eens eerder van de profeet Noach gehoord, maar geen van hen kent alle details van het verhaal. Achter de kinderen zitten enkele moeders met elkaar te keuvelen. Af en toe groeten ze bekenden die voorbij lopen. Als het verhaal afgelopen is, rennen de kinderen weg om te gaan spelen, maar de moeders blijven achter. ‘Vertel ons nóg een verhaal’, zegt één van de vrouwen, en ze brengt daarmee haar verlangen onder woorden om meer te horen. De meeste Jola hebben de verhalen over Jezus Christus en het koninkrijk van God nog nooit eerder gehoord, maar velen van hen zijn bereid ernaar te luisteren.

Locatie – Zo’n 560.000 leden van de Jola wonen verspreid over 3 landen in West-Afrika: Senegal, Gambia en Guinee-Bissau. De grootste aantallen Jola zijn gehuisvest in de Casamance-regio in het zuiden van Senegal. In Gambia wonen de meeste Jola langs de zuidelijke oever van de Gambia, terwijl anderen naar de steden in de regio zijn getrokken in de hoop werk en/of onderwijs te vinden. Weer andere groepen Jola zijn te vinden in het noordelijke deel van Guinee-Bissau en kleine groepen in andere West-Afrikaanse landen.

Het katholicisme is al eeuwenlang aanwezig in Senegal en zelfs nu nog zijn sommige Jola families traditioneel katholiek. Niettemin heeft er in de loop van de afgelopen eeuw een aanzienlijke verschuiving plaatsgevonden in de richting van de islam, als gevolg van invloeden uit het noorden. De meeste mensen – moslims en katholieken – houden daarnaast vast aan de traditionele animistische religies en praktijken, inclusief de angst voor tovenarij, boze geesten en vervloekingen. Momenteel noemt meer dan 90% van alle Jola zichzelf moslim met daar tegenover slechts 2% dat zichzelf christen noemt. Het aantal echt toegewijde volgelingen van Jezus Christus is nog minder.

Cultuur – De Jola staan bekend om hun ontspannen en vriendelijke omgangsvormen. Het zijn harde werkers: in hun dorpjes in de wildernis kweken de landbouwers rijst, gierst, pinda’s en wat groenten. Ze kennen geen kasteachtig systeem; ze gaan ervan uit dat ze allemaal gelijk zijn aan elkaar. De families zijn vaak groot en de familieleden zijn uitgesproken trouw aan elkaar. Veel gezinnen zijn polygaam: mannen hebben soms wel vier vrouwen. De vrouwen zijn binnen het huisgezin verantwoordelijk voor het tuinieren, het verbouwen van rijst, het klaarmaken van het eten, huishoudelijke karweitjes en de zorg voor de kinderen. De mannen bouwen de huizen en omheiningen en cultiveren de gewassen (vooral pinda’s). De oogst wordt verkocht om het gezin van inkomsten te voorzien.

Gebed

  • Ik bid dat het Licht van de Heer zal doordringen in de dorpen en steden van de Jola bevolkingsgroepen. Ik bid dat zij dromen en visioenen van Jezus Christus zullen krijgen en Hem in vertrouwen zullen nemen.
  • Ik bid dat stamhoofden, religieuze leiders en oudsten volgelingen van Jezus Christus zullen worden. Ik bid dat er christenen zijn – zowel plaatselijk als van elders – die er langs verschillende wegen in slagen het Woord van God bij de Jola te brengen.
  • Er wordt gewerkt aan Bijbelvertalingen in Gambia. 3 evangeliën zijn compleet; vertalingen van de andere boeken uit het Nieuwe Testament worden nu bewerkt. Ik bid dat U, Heer God, de Jola erop wil voorbereiden dat ze het uw Woord in hun eigen taal te horen zullen krijgen, dat ze het zullen begrijpen en aannemen. Ik bid voor de vertalers in Gambia, dat zij erin zullen slagen het evangelie duidelijk over te brengen in hun eigen taal.
Share