2 Samuel 16

2 Samuel 16

Ziba bij David

1. Kort nadat David de bergtop was overgegaan, zie, daar kwam Ziba, de knecht van Mefiboseth, hem tegemoet met een span gezadelde ezels, en daarop tweehonderd broden, honderd rozijnenkoeken, honderd zomervruchten en een leren zak met wijn. 2. De koning zei tegen Ziba: “Wat wil je daarmee?” Ziba zei: “De ezels zijn voor het huis van de koning om op te rijden, het brood en de zomervruchten voor de knechten om te eten, en de wijn voor de vermoeiden in de woestijn om te drinken.” 3. Toen zei de koning: “En waar is de zoon van je heer?” Ziba zei tegen de koning: “Zie, hij blijft in Jeruzalem, want hij zei: Vandaag zal het huis van Israël het koninkrijk van mijn vader aan mij teruggeven.” 4. Toen zei de koning tegen Ziba: “Zie, alles wat Mefiboseth heeft, zal van jou zijn.” En Ziba zei: “Ik buig mij neer, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer, de koning.”

Simeï vervloekt David

5. Toen koning David bij Bahurim kwam, zie, daar kwam een man de stad uit, uit het geslacht van het huis van Saul, van wie de naam Simeï was, de zoon van Gera. Al vervloekend kwam hij dichterbij. 6. Hij gooide stenen naar David en naar alle dienaren van koning David, hoewel al het volk en al de helden aan diens rechter- en aan diens linkerhand waren. 7. Dit zei Simeï terwijl hij hem vervloekte: “Ga weg, ga weg, man van bloedvergieten, verdorven man.
8. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft op jou al het bloed van het huis van Saul, in wiens plaats je geregeerd hebt, doen terugkomen. Nu heeft Yâ-hwéh Yâhuwshúa` het koninkrijk gegeven in de hand van Absalom, je zoon. En zie jou daar nu in je ellende, omdat je een man van bloedvergieten bent.” 9. Toen zei Abisaï, de zoon van Zeruja, tegen de koning: “Waarom zou deze dode hond mijn heer de koning vervloeken? Laat mij toch oversteken en hem de kop afslaan.” 10. Maar de koning zei: “Wat heb ik met jou te maken, zonen van Zeruja? Ja, laat hem vervloeken, want Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft tegen hem gezegd: Vervloek David, en wie zou dan zeggen: Waarom heb je dat gedaan?” 11. Verder zei David tegen Abisaï en tegen al zijn dienaren: “Zie, mijn zoon, die uit mijn lichaam is voortgekomen, staat mij naar het leven; hoeveel te meer dan nu deze Benjaminiet! Laat hem begaan en mij vervloeken, want Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft het hem gezegd. 12. Misschien zal Yâ-hwéh Yâhuwshúa` mijn ellende aanzien, en zal Yâ-hwéh Yâhuwshúa` mij het goede weer teruggeven, in plaats van zijn vervloeking van deze dag.” 13. Zo ging David met zijn mannen zijns weegs, terwijl Simeï al vervloekend meeliep langs de flank van de berg aan de overkant van hem, en vanaf de overkant van hem met stenen gooide en stof opwierp. 14. De koning, met al het volk dat bij hem was, kwam vermoeid aan. Daar kwam hij weer op adem.

Absalom in Jeruzalem

15. Absalom en al het volk, de mannen van Israël, waren in Jeruzalem aangekomen, en Achitofel met hem. 16. En het gebeurde, toen Husai, de Archiet, de vriend van David, bij Absalom kwam, dat Husai tegen Absalom zei: “Leve de koning, leve de koning!” 17. Maar Absalom zei tegen Husai: “Is dit nu je goedertierenheid tegenover je vriend? Waarom ben je niet met je vriend meegegaan?” 18. Husai zei tegen Absalom: “Nee, maar van hem die Yâ-hwéh Yâhuwshúa` verkiest, alsook dit volk en alle mannen van Israël, van hem ben ik en bij hem zal ik blijven. 19. En bovendien, wie zou ik dienen? Zou het niet zijn zoon zijn? Zoals ik je vader gediend heb, zo zal ik jou dienen.” 20. Toen zei Absalom tegen Achitofel: “Geef je met elkaar raad, wat zullen wij doen?” 21. En Achitofel zei tegen Absalom: “Ga naar de bijvrouwen van je vader, die hij achtergelaten heeft om zorg te dragen voor het huis. Dan zal heel Israël horen dat je bij je vader in een kwade reuk gekomen bent, en zullen allen die bij jou zijn, moed grijpen.” 22. Toen spanden zij voor Absalom een tent op het dak; en Absalom ging naar de bijvrouwen van zijn vader, voor de ogen van heel Israël. 23. In die tijd was de raad die Achitofel gaf, alsof men naar het woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` vroeg. Zo was elke raad van Achitofel, zowel voor David als voor Absalom.

2 Samuel 15 | 2 Samuel | 2 Samuel 17

Share