Joël 1

Joël 1

Opschrift

1. Het woord van Yâ-hwéh dat gekomen is tot Joël, de zoon van Pethuel.

De sprinkhanenplaag en de droogte

2. “Hoor dit, oudsten, neem dit ter ore, alle inwoners van het land! Is dit gebeurd in je dagen of in de dagen van je vaderen? 3. Vertel erover aan je kinderen en laten je kinderen erover aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan de volgende generatie. 4. Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op; wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op; en wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op. 5. Ontwaak, dronkaards, en ween. Weeklaag, alle wijndrinkers, over de jonge wijn, want die is van je mond weggenomen. 6. Want een volk is tegen Mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen; zijn tanden zijn leeuwentanden, het heeft de hoektanden van een leeuwin. 7. Het heeft van Mijn wijnstok een woestenij gemaakt en Mijn vijgenboom tot een kale tak. Het heeft hem volledig afgeschild en weggeworpen, zijn ranken zijn wit geworden. 8. Weeklaag als een jonge vrouw, omgord met een rouwgewaad, die klaagt om de man van haar jeugd. 9. Graanoffer en plengoffer zijn weggenomen van het huis van Yâ-hwéh. De priesters treuren, de dienaren van Yâ-hwéh. 10. Het veld is verwoest, de grond treurt, want het koren is verwoest, de nieuwe wijn opgedroogd, de olie verkommerd. 11. Akkerbouwers staan beschaamd, wijnbouwers weeklagen over de tarwe en over de gerst, want de oogst op het veld is verloren. 12. De wijnstok is verdord en de vijgenboom is verwelkt, de granaatappelboom, ook de palmboom en de appelboom, alle bomen van het veld zijn verdord. Ja, de vreugde is verdord, geweken van de mensenkinderen. 13. Omgord je en bedrijf rouw, priesters, weeklaag, dienaren van het altaar.” Kom, overnacht in rouwgewaden, dienaren van mijn Almachtige, want graanoffer en plengoffer zijn aan het huis van je Almachtige onthouden. 14. Kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in het huis van Yâ-hwéh, je Almachtige, en roep tot Yâ-hwéh. 15. Ach, die dag! Ja, de dag van Yâ-hwéh is nabij, en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. 16. Is niet voor onze ogen het voedsel weggenomen, uit het huis van onze Almachtige alsook de blijdschap en de vreugde? 17. De zaadkorrels zijn verschrompeld onder hun aardkluiten, de voorraadschuren verwoest, de graanschuren afgebroken, want het koren is verdord. 18. Hoe kreunt het vee! De kudden rundvee zijn in verwarring, want ze hebben geen weide. Zelfs kudden kleinvee moeten boeten. 19. “Tot U, Yâ-hwéh, roep ik, want een vuur heeft de weiden van de woestijn verteerd, en een vlam heeft alle bomen van het veld verzengd. 20. Zelfs de dieren van het veld schreeuwen naar U, want de waterstromen zijn uitgedroogd. Een vuur heeft de weiden van de woestijn verteerd.”

Hosea 14 | Joël | Joël 2

Share