Job 25

Job 25

De derde toespraak van Bildad

1. Toen antwoordde Bildad, de Suhiet, en zei: 2. Heerschappij en diep ontzag zijn bij Hem, Hij maakt vrede in Zijn hoogten. 3. Zijn Zijn troepen te tellen? En over wie gaat Zijn licht niet op? 4. Hoe zou een sterveling dan rechtvaardig zijn voor Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, en hoe zou hij, geboren uit een vrouw, zuiver zijn? 5. Zie, tot aan de maan toe – ze is niet helder, en de sterren zijn niet zuiver in Zijn ogen. 6. Hoeveel te minder een sterveling, die een made is, en een mensenkind, dat een worm is!

Job 24 | Job | Job 26

Share