Enoch 2

Enoch 2

1. Kijk naar Yâ-hwéh want Hij komt met tienduizenden van Zijn pure geesten (pure mensen) om over allen te oordelen, en Hij zal de slechte (kwaadaardige) mensen vernietigen en Hij zal allen straffen die leven volgens het vlees, betreffende alle slechte daden die ze begaan hebben, en betreffende alle harde woorden die ze tegen Hem gesproken hebben.

Enoch 1 | Enoch | Enoch 3

Share