Enoch 48A

Chanówkh (Enoch) 48A

[Twee opeenvolgende hoofdstukken zijn in de Engelse vertaling genummerd als “48”.]

1. “Want voor Hem ontspringt de wijsheid als water en de eer faalt niet voor de eeuwen der eeuwen; want machtig is Hij in alle geheimen der gerechtigheid. 2. Maar de ongerechtigheid zal als een schaduw voorbijgaan en zal geen toevlucht hebben, want de Uitverkorene staat voor de Vorst der geesten; en Zijn Waardigheid houdt stand voor de eeuwen en eeuwen; en Zijn Kracht is voor alle geslachten. 3. In Hem woont de geest der wijsheid, de geest van onderricht en van onderscheidingsvermogen, de geest van verstand en van kracht, de geest van hen die slapen in gerechtigheid; Hij is het Die geheime dingen zal oordelen, 4. en niemand kan ijdele woorden spreken voor Zijn aangezicht; want Hij is de Uitverkorene in de tegenwoordigheid van de Vorst der geesten, naar Zijn wil.”

Enoch 48 | Enoch | Enoch 49

Share