Complottheorieën

ComplottheorieënComplottheorieën in de Arabische wereld
Wie de Bijbel leest, zal snel vaststellen dat veel wereldproblemen kunnen worden toegeschreven aan verborgen machten en krachten die grotendeels voor ons verborgen blijven. De apostel Johannes schreef het al: ‘Wij weten… dat de gehele wereld in het boze ligt” (1 Johannes 5:19). Er zijn duistere krachten aan het werk!

Wie kranten uit het Midden-Oosten leest, naar de Arabische televisie kijkt of gewoon aan de praat raakt met de mensen die daar wonen, hoort al gauw uitspraken als: ’11 september was op touw gezet door de Amerikanen en de Israëli’s. De Arabieren hadden er niets mee te maken’. De Syrische journalist Hassan Hamada heeft gezegd dat de aardbevingsramp die Haitï in januari 2010 trof overduidelijk was veroorzaakt door de Amerikanen. Die hadden hun technologie ingezet om deze arme eilandnatie in hun bezit te krijgen. Gelukkig namen de meeste mensen deze uitspraak niet serieus. Sommige mensen in het Midden-Oosten zijn ook al jaren gefascineerd door een document over een samenzwering die moet leiden tot een joodse wereldheerschappij. Dit document, dat bekend geworden is als de ‘Protocollen van de Oudsten van Sion’, verscheen in 1903 voor het eerst in het openbaar. Verscheidene onderzoekers hebben in de loop der jaren aangetoond dat deze protocollen niet echt zijn, maar toch geloven nog steeds veel mensen dat ze op waarheid berusten. Enkele Arabische journalisten en commentatoren hebben de afgelopen jaren getracht enkele van de meest overdreven theorieën te ontmaskeren.
Natuurlijk kan men kritisch staan tegenover Arabieren die complottheorieën aanhangen zoals die hierboven beschreven worden. Aan de andere kant is het een feit dat elke Arabische natie in de afgelopen 175 jaar te maken heeft gehad met koloniale onderdrukking door westerse en/of Turkse machthebbers. Vaak maakten verschillende landen daarbij geheime afspraken over de verdeling en de bezetting van grondgebied in het Midden-Oosten. En soms, zoals ook elders in de wereld vaak gebeurd is, spanden Arabische leiders samen met de bezetters om rijk en welvarend te worden. Al deze ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat veel Arabieren wantrouwend zijn tegenover westerse machthebbers, hun eigen leiders en Israël. Er zijn in het verleden allerlei snode plannen beraamd en volken zijn schaamteloos uitgebuit; en dit gebeurt nog altijd. Mensen zijn daarom snel geneigd geloof te hechten aan complottheorieën.

Maar in het Midden-Oosten worden niet alleen complotten gesmeed op politiek niveau of op het terrein van buitenlandse zaken. Ook binnen het huisgezin gebeurt het: vrouwen gebruiken amuletten en middeltjes om hun man te manipuleren. Mannen dreigen een tweede vrouw te nemen als ze hun zin willen doordrukken. Broers en zussen spannen samen of wedijveren met elkaar om meer aandacht van hun ouders. Ambtenaren spannen samen met gecontroleerde nieuwsmedia. Voor veel Arabieren hoort dit gewoon bij de dagelijkse realiteit. Natuurlijk zijn dergelijke ervaringen ook gangbaar in andere delen van de wereld. Door de dagelijkse frustaties van een zwaar leven, familierelaties die onder druk staan en teleurstellende ervaringen met de overheid, op het werk en met de buren verlangen veel mensen naar een beter leven. Ze zijn zich bewust van de complotten en intriges in hun eigen leefomgeving en reageren soms door anderen de schuld te geven van hun moeilijkheden. Net als zoveel mensen elders in de wereld hebben Arabische moslims Hem nodig die hen verlost van de ultieme intrigant (1 Johannes 14:6 en 10:10-11).

Gebed

  • Ik bid voor volledige genezing op plaatsen waar mensen te maken hebben (gehad) met ongerechtigheid en uitbuiting (Jesaja 61:1-3).
  • Ik bid dat het nog altijd groeiende aantal christelijke gemeenschappen in de Arabische wereld meer en meer toevluchtsoorden mogen zijn voor hen die rust, genezing, liefde, waarheid en oprechtheid zoeken in een wereld waar samenzweringen, manipulatie en duistere praktijken aan de orde van de dag zijn.
  • Ik bid dat er een duidelijk halt wordt toegeroepen aan de vele overdrijvingen, leugens en halve waarheden die door zoveel Arabische moslims voor waar worden aangenomen (Johannes 8:31-32, 2 Korintiërs 10:4-5).
  • Ik bid dat velen hun hoop voor een in alle opzichten rechtvaardige wereld zullen stellen op de Zoon van God, Jezus Christus de Messias (Jesaja 9:6-7, 11:10, 42:1).
Share

Laat een reactie achter