Syrië

Toen Jezus Christus rondreisde in Galilea, “drong het gerucht van Hem door tot in geheel Syrië (Matteüs 4:24). Grote mensenmassa’s kwamen naar Hem toe en volgden Hem. Enkele van de oudste kerken in de geschiedenis van het christendom zijn gevonden in Syrië. Zij vormen het bewijs van de invloed die Jezus had in het Midden-Oosten. Tegenwoordig is het Goede Nieuws van het Koninkrijk echter lang niet overal te horen in Syrië. Het overgrote deel van de Syrische bevolking – meer dan 90 procent is moslim – kent Christus niet. Wat is er gebeurd?

De bevolking van Syrië bestaat uit meerdere volkeren. De verschillende bevolkingsgroepen – elk met hun eigen kenmerken en geschiedenis – zijn te vergelijken met de tapijten die in vroeger tijd op de oude markten werden verhandeld: met verschillende kleuren, structuren en ontwerpen – elk patroon heeft een verhaal. En elk volk is gekend door de Heer.
De islam kent een lange geschiedenis in Syrië. Het land vormde het grensgebied van het Byzantijnse Rijk en Damascus was ooit een hoofdstad van de kaliefen van de Oemayyad (661-750 na Christus). De christenen uit die tijd gaven toe aan de druk van de voortdurende mishandelingen en verleidingen, waardoor hun geloof verzwakte.
En toch: prijs God voor de weinige, maar kostbare christenen die in Syrië wonen! De meesten hebben een cultureel bepaalde christelijke achtergrond en komen voort uit volken die hun geloof hebben behouden, ook al is dat sterkt verzwakt. Ze zijn nog steeds vurig en willen hun landgenoten graag vertellen over hun geloof en over Jezus. Maar de moslimmeerderheid in het land legt hen daarbij strenge beperkingen op. Ze worden geconfronteerd met historische en culturele belemmeringen en riskeren zelfs gevangenisstraf, als ze proberen het evangelie uit te dragen. De weinige moslims die de Messias hebben aangenomen, riskeren vervolging door de regering en hun eigen familie. Bovendien raken ze geïsoleerd met alle problemen van dien.

Er is één overwegend uit moslims bestaande bevolkingsgroep die openstaat voor Jezus Christus: de Koerden, die een identiteitscrisis ervaren. Ze kennen een lange geschiedenis van vervolging door de moslims die in hun land wonen, maar het ‘christelijke’ westen gaf hen de vrijheid. Een aantal van hen is tot geloof gekomen in Jezus Christus en ze houden zelfs samenkomsten in hun eigen Koerdische gemeenschappen.

Syrië heeft een aantal jaren van zware onderdrukking en corruptie gekend onder het bewind van dictator Hafez Alasad. Zijn zoon Bashaar hanteert echter een andere aanpak. Onder zijn leiding komt er meer openheid, zowel intern als extern, zowel economisch als politiek. Maar hij is niet de enige in de regering en het is niet gemakkelijk om een groot schip van koers te doen veranderen. De littekens van onderdrukking zijn nog goed zichtbaar onder het volk; vaak zijn de mensen achterdochtig en angstig.

Syriërs vinden het geweldig om bezoekers het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Gastvrijheid en respect voor gasten behoren tot hun hoogste prioriteit. Het is een vriendelijk en hardwerkend volk. Moge dit volk worden aangeraakt door de liefde van Jezus Christus, zodat de goede eigenschappen van het volk nog beter uit de verf komen.

Gebed

  • Ik bid dat het Goede Nieuws van Jezus Christus opnieuw gehoord mag worden in heel Syrië. Ik bid dat er moslims tot geloof mogen komen en dat ze elkaar daarin mogen ontmoeten en bemoedigen.
  • Ik prijs U, Heer dat Koerdische moslims ontdekken wie Jezus is. Ik bid dat U, God méér Koerden aanraakt en hun geloof verdiept.
  • Ik bid dat U, Heer zorgt voor plaatselijke evangelisten, zowel met een christelijke als met een moslimachtergrond, die de Syriërs vertellen van het Goede Nieuws.
  • Ik bid voor de regering. Ik bid U, Heer dat de Partij en de islamitische autoriteiten het land zó regeren dat christenen er veilig en in vrede kunnen wonen. (1 Timoteüs 2:1-3).
  • Ik bid voor het werk wat de mensen van ‘home for Kurds’ mogen doen in Nederland, dat veel Koerden er Jezus Christus mogen leren kennen en verdieping mogen ontvangen van hun geloof.
Share

Laat een reactie achter