Openbaring 5

Openbaring 5

De boekrol met de zeven zegels

1. En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. 2. En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep: “Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken?” 3. Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. 4. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. 5. En één van de ouderlingen zei tegen mij: “Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.”

Het Lam opent de boekrol

6. En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van Yâ-hwéh, die uitgezonden zijn over heel de aarde. 7. En Het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat. 8. En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de pure mensen. 9. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: “U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor Yâ-hwéh gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. 10. En U hebt ons voor onze Almachtige gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. 11. En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. 12. En zij zeiden met luide stem: “Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.” 13. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: “Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.” 14. En de vier dieren zeiden: “Amen.” En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid.

Openbaring 4 | Openbaring | Openbaring 6

Share