Khadija bint Khuwaylid

Khadijah bint KhuwaylidDe profeet Mohammed beschouwde haar als één van de vier volmaakte vrouwen: Khadijah bint Khuwaylid (dochter van Khuwaylid), de eerste echtgenote van Mohammed. Zij staat te boek als een zeer deugdzame vrouw en vanwege haar vriendelijkheid en vrijgevigheid kreeg ze de titel ‘Al-Tahira’ (Zij die rein is). Haar hele leven heeft ze nooit geloofd in afgoden; die aanbad ze dan ook niet. Ook stond ze bekend als iemand die haar immense rijkdom aanwendde om familieleden in nood te helpen. Maar ook anderen die het minder goed hadden dan zij, werden door haar ondersteund. Haar bezit was letterlijk onmeetbaar en dit bezorgde haar zelfs nog een andere titel: ‘Ameerat-Quraysh’ (Prinses van de Quraysh-stam). Volgens enkele islamitische overleveringen was de karavaan van Khadija net zo groot als alle andere karavanen van de Quraysh samen. Dit zou duidelijk te zien geweest zijn op het moment dat de karavanen samenkwamen aan het begin van hun lange reizen naar Syrië (’s winters) of Jemen (’s zomers).

Het kwam door deze handelskaravanen dat Khadija voor het eerst oog in oog kwam te staan met Mohammed. Ze was op dat moment 2 keer eerder getrouwd geweest en was behoorlijk vastbesloten om nooit meer te trouwen. Ze geloofde niet dat ze nog een man zou tegenkomen die haar waardig zou zijn. Toen zij op zoek was naar een vertegenwoordiger die zij met haar karavanen kon meesturen, beval een familielid een verre neef aan, genaamd Mohammed. Hij was toen een jonge man van 25 jaar, zonder ervaring in dit soort handelsreizen, maar Khadija besloot hem een kans te geven. Hij voegde zich bij haar karavaan en maakte meer winst dan zij had verwacht. Khadija was merkbaar onder de indruk van zijn succes en besloot hem een huwelijksaanzoek te doen.

karavaan

Een karavaan bij Aqoba bij de Rode Zee

Gedurende de tijd dat Mohammed getrouwd was met Khadija, nam hij uit liefde voor haar geen andere vrouwen. Ook zij was volledig aan hem toegewijd. In de periode dat Mohammed zijn eerste openbaringen ontving, speelde zij een belangrijke rol: ze overtuigde hem ervan dat hij op weg was een profeet te worden. Ze wendde zelfs haar rijkdom aan om de islam onder de aandacht van het volk te brengen en ging daarin zó ver dat ze werd vervolgd vanwege de steun aan haar echtgenoot. Het jaar van haar dood was voor Mohammed zo’n slag dat dit werd aangeduid als het Jaar van Droefenis.

Khadija was de moeder van Fatima (geboren in 605 n.C.), die op haar beurt (via Ali) de moeder was van Hoessein en Hassan. Er bestaat geen zekerheid over de data waarop Khadija werd geboren en waarop zij overleed. Maar het is waarschijnlijk dat zij werd geboren in 555 n.C. en stierf in 619 n.C. Sommige moslims geloven dat haar dood een rol speelde bij Mohammed’s besluit om zich in Medina te vestigen.

Gebed

Wereldwijd zijn er letterlijk honderdduizenden, misschien wel meer dan een miljoen, vrouwen die de naam Khadija dragen. Velen van hen weten maar weinig over de echtgenote van Mohammed of het goede voorbeeld dat zij stelde op veel terreinen van het leven.

  • Ik bid voor de Khadija’s die nu leven; ik bid dat zij Jezus Christus zullen leren kennen via vrienden, radio of televisie, via lectuur of andere media.
  • Ik bid voor mensen in mijn kennissenkring of mensen in mijn eigen woonomgeving, dat zij zullen ontdekken welke goede eigenschappen een deugdzame vrouw heeft (Spreuken 31:10-31). Ik bid dat zij deze eigenschappen ook in hun eigen levenswandel zullen ontwikkelen en dat zij zullen ontdekken hoe zij echt rein kunnen worden door Jezus Christus.
Share