85

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 85

85:1 U bent Uw land goedgezind geweest, Yahweh, U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jakob.
85:2 De ongerechtigheid van Uw volk hebt U vergeven, U hebt al hun zonden bedekt. Sela.
85:3 U hebt al Uw verbolgenheid weggenomen, U hebt Zich van Uw brandende toorn afgewend.
85:4 Breng ons terug, o Elohim van ons heil, doe Uw toorn over ons teniet.
85:5 Zult U voor eeuwig toornig op ons zijn, Uw toorn laten duren van generatie op generatie?
85:6 Zou U ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt?
85:7 Toon ons Uw barmhartigheid, o Yahweh, geef ons Uw heil.
85:8 Ik zal horen, wat Elohim, Yahweh, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen van vrede spreken; maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren.
85:9 Ja, Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen, zodat er eer in ons land woont.
85:10 Barmhartigheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar.
85:11 Waarheid komt op uit de aarde, gerechtigheid ziet uit de hemel neer.
85:12 Ook geeft Yahweh het goede, en geeft ons land zijn opbrengst.
85:13 Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht uit, Hij zet haar langs de weg waar Zijn voetstappen staan.

Psalm 84 | Psalm 86

Share