Lied 85

Lied (Psalm) 85

Zegen ons land

1. Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach. 2. U bent Uw land goedgezind geweest, Yâ-hwéh, U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jakob. 3. De ongerechtigheid van Uw volk hebt U vergeven, U hebt al hun zonden bedekt. Sela. 4. U hebt al Uw verbolgenheid weggenomen, U hebt Zich van Uw brandende toorn afgewend. 5. Breng ons terug, o Yâ-hwéh van onze verlossing, doe Uw toorn over ons teniet. 6. Zult U voor eeuwig toornig op ons zijn, Uw toorn laten duren van generatie op generatie? 7. Zou U ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt? 8. Toon ons Uw barmhartigheid, o Yâ-hwéh, verlos ons. 9. Ik zal horen, wat Yâ-hwéh, de Almachtige, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen van vrede spreken; maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren. 10. Ja, Zijn redding is nabij hen die Hem vrezen, zodat er eer in ons land woont. 11. Barmhartigheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. 12. Waarheid komt op uit de aarde, gerechtigheid ziet uit de hemel neer. 13. Ook geeft Yâ-hwéh het goede, en geeft ons land zijn opbrengst. 14. Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht uit, Hij zet haar langs de weg waar Zijn voetstappen staan.

Psalm 84 | Psalmen | Psalm 86

Share