Aïsha

Mohammed’s lievingsvrouw

Ze wordt doorgaans omschreven als Mohammed’s lievingsvrouw: Aïsha bint Abu Bakr (‘de dochter van Abu Bakr’). Haar verloving met de profeet werd officieel bekrachtigd toen ze zes was. De verbintenis kwam tot stand op initiatief van Aïsha’s vader, nadat hij met zijn dochter was teruggekeerd van een kort verblijf in Ethiopië. Daar waren ze naar toe gevlucht om te ontkomen aan de vervolging van de afgodendienaars in Mekka. Mohammed en Aïsha waren verscheidene jaren verloofd voordat het huwelijk werd bezegeld. Dat gebeurde toen ze negen jaar oud was; Mohammed was toen 52. Veel moslims voelen zich erg in verlegenheid gebracht door dit huwelijk met een zeer jong meisje (velen weten zelfs niet dat dit heeft plaatsgevonden). Er zijn mensen die hun islamitische geloof hebben opgegeven toen ze hier achter kwamen. Sommige bronnen vermelden dat Aïsha na het huwelijk gewoon met haar speelgoed mocht blijven spelen en dat Mohammed dan met haar meespeelde. Aïsha was de enige maagdelijke bruid van Mohammed. Ze was niet in staat om Mohammed een fysieke erfgenaam te geven en bleef haar gehele leven kinderloos. Haar naam betekent ‘Zij die leeft’ of ‘levend’. Haar naam wordt ook geschreven als A’ishah, Ayesha en A’isha.
Over haar status in de moslimwereld bestaan tegenstrijdige opvattingen. Aïsha zou jaloers geweest zijn op andere vrouwen van Mohammed, vooral op Khadija, de eerste vrouw van Mohammed. Zij was al overleden voordat Mohammed en Aïsha zelfs maar verloofd waren. Soennitische moslims achten haar hoog, omdat ze haar beschouwen als Mohammed’s lievelingsvrouw en één van de meest vooraanstaande vrouwen van haar tijd. De sjiitische moslims hebben echter een tamelijk negatieve kijk op Aïsha. Dit komt vooral door de rol die zij speelde in de eerste islamitische burgeroorlog, waarin Mohammed’s kleinzoon Hoessein en diens vader Ali de dood vonden. De sjiitische tak van de islam is voor een aanzienlijk deel geworteld in de omstandigheden rond de dood van Hoessein en Ali.
Aïsha is één van de meest vooraanstaande personen met gezag uit de vroege periode van de islam. Van haar wordt gezegd dat ze de bron is van veel heilige overleveringen over Mohammed (de Hadith). Toen Mohammed zijn dood voelde naderen, bracht hij zijn laatste momenten door in gezelschap van de 18-jarige Aïsha en stierf met het hoofd in haar schoot. Ze bleef gedurende de rest van haar leven ongetrouwd (Koran 33:53). Aïsha stierf op 65-jarige leeftijd in de ramadanmaand van het jaar 678 n.C.

Gebed
Zoals we op dag 13 hebben gebeden voor de Khadija’s van nu, zo kunnen we ook bidden voor alle hedendaagse vrouwen die Aïsha heten. Hun naam is ontleend aan de lievelingsvrouw van Mohammed. Wereldwijd loopt hun aantal zeker in de honderdduizenden.

  • Ik vraag U, HEER God, om kansen waardoor de hedendaagse Aïsha’s Jezus Christus kunnen leren kennen via de overleveringen en de verhalen uit de Bijbel, opdat zij in Hem zullen gaan geloven.
  • Ik bid voor de Aïsha’s die ik misschien ken of van wie ik gehoord heb. Ik vraag U, HEER God, om Uzelf aan hen bekend te maken, zodat zij leven mogen vinden in de opgestane Heer.
  • Ik bid voor de vluchtelingvrouwen die vaak te lijden hebben gehad tijdens hun vlucht naar België en Nederland. Dat ze genezen mogen worden van hun (vooral psychische) wonden.
  • Veel moslimvrouwen hebben op dit moment behoefte om de Belgische en Nederlandse samenleving beter te leren kennen en vinden het veiliger om dat via christenvrouwen te doen. Ik bid dat veel christenvrouwen deze kansen oppakken en contact leggen en daarbij vrijmoedig zijn over het geloof in Jezus Christus.

Een kanttekening:
Het helpt niet om Mohammed in een kwaad daglicht te stellen. Als je een goede relatie met moslims hebt, vraag er dan misschien eens naar op een gevoelige en respectvolle manier.

Share

Laat een reactie achter