Spreuken 23

Spreuken 23

1. Als je aanzit om met een heerser te eten, let dan goed op wie je voor je hebt. 2. Zet een mes op je keel, als je een gulzig mens bent. 3. Wees niet belust op zijn smakelijke gerechten, want het is bedrieglijk voedsel. 4. Mat je niet af om rijk te worden, gebruik daarvoor je inzicht niet. 5. Laat je je ogen erover vliegen, dan is het er niet meer, want het vliegt direct weg, als een arend die naar de hemel vliegt. 6. Eet niet het brood van hem die niemand iets gunt, en wees niet belust op zijn smakelijke gerechten. 7. Want zoals hij bedacht heeft bij zichzelf, zo zal hij tegen je zeggen: “Eet en drink,” maar zijn hart is niet bij jou. 8. Je stuk brood, dat je gegeten hebt, zou je uitspuwen, je aangename woorden zou je verspillen. 9. Spreek niet ten aanhoren van een dwaas, want hij zal het verstand in je woorden verachten. 10. Verleg de aloude grensstenen niet en kom niet op de akkers van wezen, 11. want hun Verlosser is sterk, Hij zal hun rechtszaak met je voeren. 12. Laat je hart tot vermaning komen en je oor tot woorden van kennis. 13. Onthoud een jongeman geen vermaning, als je hem met de stok slaat, zal hij niet sterven. 14. Zelf moet je hem met de stok slaan en zijn leven redden van het graf. 15. Mijn zoon, als je hart wijs is, zal mijn hart zich verblijden, ja, het mijne! 16. Mijn nieren zullen van vreugde opspringen, als je lippen spreken wat billijk is. 17. Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars, maar heel de dag blijven in de vrees voor Yâ-hwéh. 18. Want juist dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden. 19. Jij, mijn zoon, luister, en word wijs, richt je hart op de weg van Yâ-hwéh. 20. Verkeer niet met hen die zich dronken drinken aan wijn, of onder hen die zich te buiten gaan aan vlees. 21. Want een dronkaard en wie zich te buiten gaat, zullen arm worden, en een roes doet verscheurde kleren dragen. 22. Luister naar je vader, die jou heeft verwekt, en veracht je moeder niet wanneer zij oud is. 23. Koop de waarheid en verkoop haar niet – wijsheid, vermaning en inzicht. 24. De vader van een rechtvaardige zal zich buitengewoon verheugen, wie een wijze zoon verwekt heeft, zal zich over hem verblijden. 25. Laten je vader en je moeder zich verblijden, en laat zij die jou gebaard heeft, zich verheugen. 26. Mijn zoon, geef mij je hart, en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen. 27. Want een hoer is een diepe kuil, en een vreemde vrouw een nauwe put. 28. Ja, zelf ligt zij als een rover op de loer, zij vermeerdert het aantal trouwelozen onder de mensen. 29. Bij wie is ach, bij wie is wee? Bij wie is geruzie? Bij wie geklaag? Bij wie zijn er wonden zonder oorzaak? Bij wie wazige ogen? 30. Bij hen die lang doorgaan bij de wijn, bij hen die komen om gemengde drank te proeven. 31. Kijk niet naar de wijn, wanneer hij rood kleurt, als hij fonkelt in de beker, al glijdt hij gemakkelijk naar binnen. 32. Uiteindelijk bijt hij als een slang, spuwt hij gif als een adder. 33. Je ogen zullen naar vreemde vrouwen kijken, en je hart zal verderfelijke dingen spreken. 34. Je zult zijn als iemand die ligt te slapen in het hart van de zee, en als iemand die in de top van de mast ligt te slapen. 35. Men heeft mij geslagen, ik ben niet ziek geworden, men heeft op mij ingebeukt, maar ik heb het niet gevoeld. Wanneer zal ik ontwaken? Ik ga weer op zoek naar wijn!

Spreuken 22 | Spreuken | Spreuken 24

Share