Enoch 87

Chanówkh (Enoch) 87

1. Ik zag één van de vier witte mannen die het eerst waren gekomen [Rphâ’Ë´l (10:6)] 2. de eerste ster grijpen die uit de hemel was neergedaald, 3. die met handen en voeten binden en in de diepe, nauwe, steile en donkere afgrond werpen. 4. Toen trok één van hen [Gavriy’Ë´l (10:13)] het zwaard en gaf dat aan de olifanten, kamelen en ezels en zij begonnen elkaar te verwonden en de hele aarde schudde hierdoor. 5. Ik bleef mijn droom gadeslaan, toen één van die vier [Miykhâ’Ë´l (10:15)] die naar voren was gekomen, een bevel uit de hemel ontving en Hij alle talrijke sterren nam waarvan de geslachtsdelen waren als die van paarden, en Hij bond hen allen met handen en voeten en wierp hen in een afgrond van de aarde.

Enoch 86 | Enoch | Enoch 88

Share