Enoch 73

Chanówkh (Enoch) 73

1. Toen zag ik een ander proces en een regeling voor haar, hoe door middel van deze wet de cyclus van haar maanden wordt voltooid; en dit alles toonde `Uwriy’Ë´l mij, de gezant van de Zuivere die dit alles regisseert. 2. Ik schreef hun posten op zoals hij ze mij toonde, 3 en ik tekende haar manen, zoals ze zich voordoen, en het aspect van hun licht, totdat vijftien dagen zijn voltooid. 4. Door elk van zijn halfzevende delen vult hij al zijn licht naar het oosten en door elk halfzevende deel vult hij zijn duisternis naar het westen. 5. Op bepaalde maanden verandert zij van stand; en op bepaalde maanden volgt zij haar eigen weg: Gedurende twee maanden gaat de maan met de lichtbol onder, door de twee poorten die in het midden staan, in de derde en de vierde poort. Zij komt gedurende zeven dagen tevoorschijn en maakt haar kringloop, 6. En zij keert weer terug naar de poort vanwaar de lichtbol tevoorschijn komt, en wanneer de lichtbol door de zesde poort tevoorschijn komt, 7. Zij [de maan] komt gedurende zeven dagen tevoorschijn, totdat zij door de vijfde poort tevoorschijn komt. 8. En opnieuw keert zij gedurende zeven dagen terug door de vierde poort, en wanneer zij al haar licht voltooit, neemt zij af, en gaat door de eerste poort binnen in acht dagen, 9. En zij keert gedurende zeven dagen terug door de vierde poort waaruit de lichtbol uitgaat. 10. Zo heb ik hun plaatsen gezien, hoe de maan opkomt en de lichtbol ondergaat gedurende die dagen. 11. Als wij vijf jaren optellen, heeft de lichtbol een overmaat van dertig dagen, en alle dagen, die deze vijfjarige perioden bij elkaar optellen, zijn driehonderd vierenzestig dagen. Het overschot van de lichtbol en de sterren is zes dagen; in vijf jaar, bij zes dagen per jaar, is dat dertig dagen, twaalf. Zodat de maan dertig dagen minder heeft dan de lichtbol en de sterren. 13. De lichtbol en de sterren gaan het hele jaar nauwkeurig door, zodat zij in alle eeuwigheid geen dag vooruit of achteruit gaan en hun jaren met de juiste nauwkeurigheid in driehonderdvierenzestig dagen voltooien. In drie jaar zijn de dagen duizend tweeënnegentig, in vijf jaar duizend achthonderd twintig en in acht jaar tweeduizend negenhonderd twaalf dagen. 14. Maar voor de maan alleen bedragen haar dagen in drie jaar duizend tweeënzestig dagen, zodat zij in vijf jaar vijftig dagen tekort komt, Zij heeft in vijf jaar duizend zevenhonderd zeventig dagen; zo zijn de dagen van de maan in acht jaar tweeduizend achthonderd tweeëndertig dagen. 15. In acht jaar loopt zij tachtig dagen achter, 16. Het jaar wordt regelmatig voltooid [eindigt] volgens de seizoenen van de wereld, en de positie van de lichtbol die door de poorten opkomt en dertig dagen ondergaat.

Enoch 72 | Enoch | Enoch 74

Share